Ilość firm z raportem: 460 646
Sortuj wg:
Pokaż na stronie:

Raporty finansowe SOWiA Finanse

SOWiA Finanse to wielowymiarowy system oceny wiarygodności finansowej podmiotów, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego i prowadzących swoją działalność na terenie Polski oraz tych jednostek nieobjętych wpisem do KRS, których sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowemu badaniu przez firmę audytorską i na mocy ustawy wymagają złożenia do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

To również ekspercki system oceny wiarygodności finansowej umożliwiający przebadanie danego podmiotu gospodarczego pod kątem możliwości nawiązania z nim bezpiecznych relacji biznesowych i udzielenia mu kredytu kupieckiego. Ocena wiarygodności finansowej prezentowana jest w postaci czytelnego raportu finansowego, udostępnianego w formie elektronicznej.

Czym są raporty finansowe SOWiA Finanse?

Raporty Finansowe SOWiA Finanse to dokumenty, które prezentują szczegółowe informacje dotyczące kondycji finansowej wskazanej firmy, ocenę wiarygodności handlowej, wskaźniki finansowe, dane związane z zatrudnieniem oraz udział w rynku w na tle branży. Sprawozdanie finansowe zawiera analizę i ocenę wiarygodności finansowej badanego podmiotu, wyrażoną w skali od 1 do 6, rady finansowe oraz przebieg oceny w latach. Dane finansowe przedstawione w raporcie pozwalają na analizę i generowanie statystyk. Wskazują główne parametry finansowe podmiotu z czterech obszarów sprawozdawczych:

 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • przepływy pieniężne,
 • zmiany w kapitałach,

wraz z prezentacją kluczowych wskaźników finansowych, takich jak płynność, rentowność, płatności, magazynowe i inne.

Jak wygenerować raport finansowy dla danej firmy KRS?

Wyszukiwanie i generowanie raportów finansowych umożliwia intuicyjna wyszukiwarka raportów finansowych, zamieszczona u góry strony. Wyszukiwarka pozwala na wygenerowanie raportu dla wybranej firmy w 4 krokach:

 1. Wpisz dane podstawowe firmy w pole wyszukiwania;
 2. Wyszukaj profil danej firmy;
 3. Przejdź do zakładki "raport finansowy";
 4. Opłać raport szybką płatnością i wygeneruj go.

Dla kogo wykonywane są raporty finansowe SOWiA Finanse?

SOWiA Finanse umożliwia generowanie i pobieranie dokumentu finansowego dla każdego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorcówKrajowego Rejestru Sądowego.

SOWiA Finanse jest sieciowym asystentem finansowym szeroko pojętego biznesu i osób fizycznych. Przeznaczona została dla:

 • Biur handlowych;
 • Dla działów finansowo-księgowych;
 • Dla szefów firm;
 • Dla osób fizycznych i osób prawnych;
 • Dla inwestorów giełdowych.

Co zawiera raport Finansowy SOWiA Finanse?

Każdy raport zawiera ocenę branżową wskaźników finansowych w skali od 1 do 6 w różnych latach, pozwalając na porównanie z innymi podmiotami w branży. W raporcie przedstawiona została wielkość zatrudnienia w kolejnych latach, procentowy udział w rynku głównej branży, informacje o wielkości kredytu kupieckiego oraz szacunkowym branżowym terminie płatności. Wszystkie dane finansowe, w tym bilansy i rachunki zysków i strat, zostały zunifikowane dla różnych rodzajów księgowości krajowej, aby zapewnić kompleksową analizę.

Raport finansowy SOWiA Finanse stanowi cenne narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji inwestycyjnych, biznesowych i handlowych, zapewniając dogłębne poznanie kondycji finansowej badanego podmiotu na płaszczyźnie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, jego wiarygodności handlowej oraz pozycji w branży.

Syntetyczna ocena podmiotu SOWiA Finanse

Ocena syntetyczna SOWiA Finanse opiera się na autorskim systemie pomiaru odległości badanego podmiotu od wzorca branżowego, a ocena końcowa wiarygodności finansowej jest wyrażona w skali od 1 do 6, z towarzyszącymi radami merytorycznymi. Raport finansowy zawiera również szacunkowy branżowy udział w rynku, co stanowi cenną informację dla członków zarządu firm.

Jakie dane wykorzystywane są do tworzenia raportów finansowych SOWiA Finanse?

Wszystkie dane wykorzystywane do tworzenia raportów finansowych pochodzą z wiarygodnych oraz oficjalnych źródeł. Uwzględniają między innymi dane z rocznego sprawozdania finansowego – każda firma wpisana do KRS zobligowana jest do składania co roku sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym. SOWiA Finanse analizuje wszystkie dostępne sprawozdania finansowe, a dane w nich zadeklarowane przekształca w wiarygodne i profesjonalne raporty finansowe.

Zalety raportów finansowych SOWiA Finanse

Dzięki tzw. aktywnym raportom SOWiA Finanse oferuje cechy monitoringu finansowego i marketingowego badanego podmiotu. Każdy raport finansowy można aktualizować bez ograniczeń przez 6 kolejnych miesięcy od daty zakupu, co umożliwia śledzenie na bieżąco udziału w rynku i kondycji finansowej firmy.

Aby zwiększyć dokładność analiz branżowych, system SOWiA Finanse korzysta z deklarowanych danych podmiotów, ale uwzględnia także rzeczywistą aktywność gospodarczą. Ubranżawianie podmiotów opiera się na stronach internetowych i deklarowanych aktywnościach gospodarczych.

Szczegółowe informacje na temat Systemu SOWiA Finanse oraz zasad zamawiania i wykorzystywania raportów finansowych, zamieszczone zostały na stronie SOWiA Finanse.

pokaż więcej

Lista firm jest pusta

STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies