Kategorie
Liderzy
Lider aktywności gospodarczej

Wybierz z listy liderów:

Samorządowy lider inwestycji

Wybierz z listy liderów:

Lider Aktywności Gospodarczej

Lider
Aktywności
Gospodarczej

Diamentowy, Platynowy, Złoty, Srebrny, Brązowy
Idea rankingu
Regulamin
Faq
Diamentowi liderzy
Platynowi liderzy
Złoci liderzy
Srebrni liderzy
Brązowi liderzy

1. Czym jest Lider Aktywności Gospodarczej

Lider Aktywności Gospodarczej, to ogólnopolski ranking, którego zadaniem jest niezależna, obiektywna i wiarygodna ocena poziomu oddziaływania firm na rozwój gospodarczy całego kraju.

Ranking firm tworzony jest dwuetapowo.
W etapie pierwszym – regionalnym w obrębie każdego z kilkudziesięciu tysięcy mniejszych rankingów, wyłanianych jest dziesięć firm o największej aktywności i wpływie na rynek gospodarczy danego regionu. Firmy z TOP 10 etapu regionalnego, przechodzą do etapu drugiego – ogólnopolskiego, w którym oceniany jest ich wpływ na rynek gospodarczy całego kraju. Ocena firm oparta jest o kryteria wskazane w Regulaminie.

2. Cel powołania ogólnopolskiego rankingu Lider Aktywności Gospodarczej

Celem powołania ogólnopolskiego rankingu Lider Aktywności Gospodarczej jest uzupełnienie luki na rynku w zakresie analiz i wyróżnienia firm, które mają największy wpływ kapitałowy i inwestycyjny na rozwój oraz aktywność gospodarczą kraju.

3. Kto może otrzymać certyfikat Lider Aktywności Gospodarczej

Liderem Aktywności Gospodarczej może zostać każda firma, która na podstawie ogólnie dostępnych danych o jej działalności inwestycyjnej i obiektywnej ocenie, zdobędzie odpowiednią ilość punktów.

4. Główne cechy procesu certyfikacji

Główne cechy procesu certyfikacji wynikają ze sposobu pozyskiwania, gromadzenia i analizowania danych związanych z aktywnością gospodarczą firm.

Najważniejsze cechy procesu certyfikacji to:
1. Unikalność i niepowtarzalność danych – głównym i jedynym dostawcą danych jest vortal www.owg.pl, który codziennie gromadzi dane z oficjalnych źródeł.
2. Jawność analiz – pozyskiwane dane poddawane są profesjonalnej i obiektywnej analizie, którą zajmuje się wydział analityczny www.owginfo.pl. Efekty analiz publikowane i odświeżane są co godzinę na stronach vortalu www.owginfo.pl.

Certyfikat Lidera Aktywności Gospodarczej jest:
1. Obiektywny – nikt z zewnątrz nie ma wpływu na dane do analizy.
2. Kompletny – gromadzimy codziennie wszystkie dane o firmach przez 7 dni w tygodniu i udostępniamy je bezpłatnie w wyszukiwarce www.owg.pl.
3. Unikalny – vortal www.owg.pl, jako jedyny w Polsce połączył zbiór firm ze zbiorem ogłoszeń inwestycyjnych, dlatego analizy są unikalne w kraju.
4. Wiarygodny – osiągnięcia każdej nominowanej firmy można śledzić codziennie (rankingi budowane są co godzinę) w vortalach www.owginfo.pl.
5. Ogólnopolski – osiągnięcia każdej firmy, nawet w najmniejszym regionie kraju są normalizowane do punktacji ogólnopolskiej.

5. Tryb obliczania certyfikacji i moc inwestycyjna firmy

Proces certyfikacji Lidera Aktywności Gospodarczej jest wyznaczany w trybie miesięcznym. Interesujący wykres i obraz firmy można otrzymać, zestawiając miesięczne certyfikaty lub osiągnięcia punktowe firmy za ostatnie 12 miesięcy.

Taki obraz można śmiało nazwać "Mocą inwestycyjną firmy" i wykorzystywać do celów własnych lub biznesowych w kontaktach z instytucjami finansowymi i partnerami.

6. Wartości marketingowe i biznesowe certyfikatu

Certyfikat Lider Aktywności Gospodarczej można wykorzystywać do realizacji celów marketingowych lub biznesowych.

Główne wartości marketingowe i biznesowe dla firmy to:
1. Prestiż – bycie liderem w ogólnopolskim rankingu.
2. Unikalność – certyfikat jest unikalny a więc i osiągnięcia firmy są unikalne w kraju.
3. Rozpoznawalność – możliwość posługiwania się znakiem towarowym o ciekawej formie, zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym może pomóc w budowaniu rozpoznawalności marki.
4. Mocna Firma – zestawienie osiągnięć za ostatnie 12 miesięcy pokazuje ogólnopolską "Moc Inwestycyjna Firmy".
5. Firma prorozwojowa kraju – Lider Aktywności Gospodarczej wyróżnia się w ilości zamówień lub wartości środków finansowych wprowadzanych na rynek i wpływa na rozwój gospodarczy całego kraju.

7. Znak towarowy podlegający ochronie patentowej

Znak towarowy Lider Aktywności Gospodarczej został zgłoszony w Urzędzie Patentowym pod numerem: Z.550016.

8. Zespół roboczy do opracowania i publikacji wyników rankingu

Do opracowania rankingu powołany został 10-osobowy zespół, składający się z przedstawicieli wydziałów www.owginfo.pl oraz www.owg.pl. Zespół jest odpowiedzialny za merytoryczną stronę rankingu. Wszelkie pytania do członków zespołu kierować można na adres lider@owg.pl.

9. Komisja czuwająca nad prawidłowością obliczeń

Za akceptację i weryfikację obliczeń odpowiedzialna jest 3-osobowa komisja. Pytania do komisji kierować można na adres lider@owg.pl.

10. Mechanizmy reklamowe dostępne w vortalu owg.pl

Dzięki usłudze "Firma wyróżniona w wyszukiwarce www.owg.pl", każda firma posiadająca certyfikat Lider Aktywności Gospodarczej otrzymuje dostęp do elektronicznej wersji certyfikatów oraz zostanie wyróżniona w następujący sposób:
1. Lider Aktywności posiada specjalną podstronę www z pełnym opisem osiągnięć w rankingu. Podstrona może być wykorzystana marketingowo w dowolny sposób na stronach www Lidera.
2. W każdym wyniku wyszukiwarki firm www.owg.pl pojawi się podlinkowana zakładka "Lider Aktywności".
3. Każde wyświetlenie kompletu informacji o firmie tzw. profilu firmy będzie zawierało link do podstrony www z pełnym opisem osiągnięć firmy w rankingu.

Diamentowi Liderzy Aktywności Gospodarczej
Platynowi Liderzy Aktywności Gospodarczej
Złoci Liderzy Aktywności Gospodarczej
Srebrni Liderzy Aktywności Gospodarczej
Brązowi Liderzy Aktywności Gospodarczej
1. Czy Certyfikat Lider Aktywności Gospodarczej jest ogólnopolski?
Tak, Certyfikat Diamentowy, Platynowy, Złoty, Srebrny lub Brązowy Lider Aktywności Gospodarczej ma zasięg ogólnopolski, gdyż do wyliczenia uwzględnia się podmioty we wszystkich miejscowościach w Polsce.
2. Czy posługiwanie się certyfikatem jest bezpłatne?
Tak, podmiot, któremu został przyznany Certyfikat Lidera Aktywności Gospodarczej może wykorzystywać go bezpłatnie.
3. Czy oddziały danej firmy mogą posługiwać się certyfikatem?
Tak, oddziały podmiotu mogą posługiwać się przyznanym certyfikatem bezpłatnie.
4. Czy certyfikat jest obiektywny?
Tak, Certyfikat Lider Aktywności Gospodarczej powstaje na podstawie obiektywnych i oficjalnych danych urzędowych oraz automatycznie wykonywanych analizach i rankingach. Podmioty gospodarcze ani organizator rankingu nie mają wpływu na wynik końcowy.
5. Czy firma musi przekazywać jakieś dane, aby przyznać Certyfikat Lidera Aktywności Gospodarczej?
Nie, podmioty gospodarcze i instytucje nie przekazują żadnych danych. W celu wyliczenia ostatecznej punktacji i przyznania Certyfikatu Lider Aktywności Gospodarczej wykorzystywane są dane z serwisu owg.pl
6. Czy certyfikat może być odebrany?
Nie, Certyfikat Lidera Aktywności Gospodarczej jest przyznawany po spełnieniu warunków określonych w regulaminie.
7. Czy certyfikat może otrzymać mała firma?
Tak, Certyfikat Lidera Aktywności Gospodarczej może być przyznany nawet bardzo małej firmie, jeżeli tylko ta firma jest obecna w TOP10 firm i stanowi o aktywności danej niewielkiej miejscowości.
8. Czy ranking jest unikalny w Polsce?
Tak, ranking aktywności gospodarczej podmiotów organizowany przez owg.pl i owginfo.pl jest unikalny, ponieważ sporządzany jest codziennie na podstawie wyjątkowego w skali kraju pomiaru aktywności gospodarczej każdego regionu w Polsce.
9. Czy porównywanie aktywności dużego Banku i małej firmy ma sens?
Tak, gdyż mała firma jest na wagę złota w niewielkiej miejscowości tak samo jak aktywność dużego Banku w skali całej Polski. W związku z tym, takie porównanie ze sobą ma sens.
1. Kto jest organizatorem procesu certyfikacji Lider Aktywności Gospodarczej?

Organizatorem certyfikacji Lider Aktywności Gospodarczej jest Firma Mikrotech S.A. z Krosna. Firma Mikrotech S.A.jest jednocześnie właścicielem vortali owg.pl i owginfo.pl oraz znaku słowno-graficznego "Lider Aktywności Gospodarczej".

Wszelkie koszty organizacji, certyfikacji i powiadamiania firm o przyznaniu certyfikatu, ponosi firma Mikrotech S.A. Każda firma wyróżniona certyfikatem Lider Aktywności Gospodarczej może wykorzystywać znak graficzny do celów promocyjno-marketingowych.

2. Zakres badania aktywności gospodarczej

Aby wyznaczyć Liderów Aktywności Gospodarczej, raz w miesiącu, analizie poddawany jest każdy region Polski w tym: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, powiaty oraz województwa. W każdym regionie tworzymy 8 rankingów miesięcznych do 12 miesięcy wstecz, w obszarach:

 • Obsługa i finansowanie innych firm (tylko dla Banków)
  • Ranking ilości klientów
  • Ranking przyrostu klientów
 • Wielkości kapitału zakładowego
  • Ranking kto posiada największy kapitał zakładowy
  • Nnajwiększy wzrost kapitału zakładowego
 • Inwestowanie środków krajowych
  • Ranking ilości ogłaszanych przetargów
  • Ranking przyrostu ilości ogłaszanych przetargów
 • Inwestowanie środków Unijnych
  • Ranking ilości ogłaszanych przetargów UE
  • Ranking przyrostu ilości ogłaszanych przetargów UE.

Obszar badań jest ogromny, typowo liczbowy i na skalę nie spotykaną w kraju. Liczba powstałych rankingów to ok. 5 mln, a każdy ranking zawiera do 750.000 podmiotów gospodarczych, co daje gigantyczny zbiór danych analitycznych. W każdym rankigu wybieramy 10 najlepszych firm, którym przyznawane są punkty zgodne z p.3 Regulaminu. Ostatecznie powstaje 12 miesięcznych rankingów punktowych, całkowicie obiektywnych, opartych o rzeczywiste dane unikalne w skali kraju. Rankingi te są fundamentem do przyznawania certyfikatu Lider Aktywności Gospodarczej.

3. Punktacja za osiągnięcia w aktywności gospodarczej

Każda firma obecna w rankingu dowolnego regionu Polski vortalu owginfo.pl otrzymuje punkty za obecność w TOP10 rankingu.
Ilość punktów,jakie otrzymuje firma jest proporcjonalna do zajętego miejsca od 1 do 10 oraz od rangi regionu cała Polska, województwo, powiat, gmina miejska, gmina miejsko-wiejska, gmina wiejska.

Skala punktów dla regionów i zdobytego miejsca:
 • Ranking ogólnopolski ilość punktów 100 000 (1 miejsce) do 10000 (10 miejsce)
 • Ranking wojewódzki ilość punktów 10 000 (1 miejsce) do 1000 (10 miejsce)
 • Ranking powiatowy ilość punktów 1000 (1 miejsce) do 100 (10 miejsce)
 • Ranking gminny ilość punktów 100 (1 miejsce) do 10 (10 miejsce)
 • Ranking miejscowości ilość punktów 10 (1 miejsce) do 1 (10 miejsce).
4. Rola komisji w przyznawaniu certyfikatu

Po zakończeniu każdego miesiąca algorytmy wyznaczają Liderów Aktywności Gospodarczej w następujący sposób:

 • Obliczają ilość punktów,jaką zdobywa każda firma.
 • Kwalifikują firmy do ogólnopolskiego rankingu odrzucając te firmy, które w danym miesiącu nie zdobyły ani jednego punktu w skali ogólnopolskiej.
 • Obliczają jak wielki jest wpływu każdej firmy na rozwój gospodarczy całego kraju.

Poziom wpływu w zależności od ilości zdobytych punktów, prezentuje poniższe zestawienie:
poziom 1 - zdobyte punkty od 1 do 74
poziom 2 - zdobyte punkty od 75 do 149
poziom 3 - zdobyte punkty od 150 do 674
poziom 4 - zdobyte punkty od 675 do 1499
poziom 5 - zdobyte punkty od 1500 do 6749
poziom 6 - zdobyte punkty od 6750 do 14999
poziom 7 - zdobyte punkty od 15000 do 67499
poziom 8 - zdobyte punkty od 67500 do 149999
poziom 9 - zdobyte punkty od 150000 do 674999
poziom 10 - zdobyte punkty od 675000 do 1.5mln.

Komisja złożona z przedstawicieli vortalu www.owg.pl i www.owginfo.pl pełni wyłącznie rolę kontrolną, nadzorującą poprawność procesu automatycznego.

W pierwszym dniu roboczym nowego miesiąca, przewodniczący komisji podpisuje raport z obliczeń i od tego momentu certyfikaty są publikowane.

5. Korzystanie ze znaku graficznego Lider Aktywności Gospodarczej

Przez okres obowiązywania usługi "Firma wyróżniona w wyszukiwarce owg.pl" korzystanie ze znaku towarowego "Lider Aktywności Gospodarczej" nie jest limitowane. Może on być publikowany i wykorzystywany przez firmę w dowolnych materiałach reklamowych.
Jedyny wymóg formalny, to prawidłowe odwzorowanie znaku towarowego, czyli zachowanie proporcji znaku oraz oryginalnej formy graficznej i kolorystycznej znaku.

6. Jakie firmy są poddawane certyfikacji?

Jedynym wymogiem formalnym dla firm poddawanych certyfikacji jest posiadanie statusu PODMIOT AKTYWNY.
Wszystkich takich firm w 2022 roku, w którym wystartował proces certyfikacji było ok 4 mln.

7. Jak i kiedy można wykorzystywać certyfikat i znak towarowy?

Dzięki wsparciu partnerów projektu oraz ich zangażowaniu w proces wyróżniania najbardziej aktywnych przedsiębiorców, od dnia 7 marca 2023 roku wykorzystywanie znaku towarowego "Lider Aktywności Gospodarczej" do celów marketingowych jest całkowicie bezpłatne. Wraz z przyzaniem certyfikatu LAG i zamieszczeniem go w formie podlinkowanego znaku graficznego na stronie przedsiębiorcy, aktywowana zostaje usługa "Firma wyróżniona w wyszukiwarce owg.pl", w ramach której podmiot otrzymuje:

 • Wyróżnienie w wynikach wyszukiwarki owg.pl jako podlinkowana zakładka.
 • Dostęp do podstrony www lidera i nielimitowane linkowanie do tej podstrony (o ile podmiot w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymał certyfikat LAG).
 • Możliwość dowolnego wykorzystywania znaku towarowego "Lider Aktywności Gospodarczej".
 • Możliwość dowolnego wykorzystywania certyfikatu Lider Aktywności Gospodarczej.
 • Na profilu firmy bardzo widoczny i podlinkowany znak graficzny "Lidera Aktywności Gospodarczej".

Masz pytania?

Potrzebujesz szczegółowych informacji na temat Rankingu lub Lider Aktywności Gospodarczej? Skontaktuj się z nami.

Pokaż dane kontaktowe
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies