SOWIA HANDEL

SYSTEM OCENY WIARYGODNOŚCI i ASEKURACJI

SOWIA HANDEL
Idea
Jak to działa
Faq
Przepisy prawne

1. Czym jest SOWiA - handel

SOWiA - handel to ekspercki system oceny wiarygodności formalno-prawnej badanej firmy pod kątem możliwości nawiązania z nią relacji handlowych.

Ogólna koncepcja systemu opiera się na założeniu, że w dobie zwiększonej konkurencji i konieczności zmniejszania kosztów działania nie tyle można, co wręcz należy zastąpić osoby zajmujące się oceną wiarygodności kontrahenta systemem komputerowym autonomicznym, niezależnym i pracującym w sieci 24 godziny/na dobę 7 dni w tygodniu.

System SOWiA - handel sprostał temu wyzwaniu i posiada unikalne w skali kraju cechy:
1) Jest ogólnopolski - w jednym miejscu daje możliwość oceny każdej firmy w kraju.
2) Jest bezpłatny - redukuje do zera koszty ekspertów finansowo prawnych,
3) Jest sieciowy - daje dostęp do wiedzy eksperckiej w dowolnym miejscu i czasie poprzez stronę www,
4) Działa automatycznie - daje możliwość adaptacji do nowoczesnych autonomicznych systemów sprzedażowych.

SOWiA - handel jest częścią wiekszego kompleksowego systemu SOWiA, który składa się z następujących elementów:
1) SOWiA - handel -> ocena ryzyka w nawiązywaniu relacji handlowych (ofertowanie, sprzedaż, zakup),
2) SOWiA - finanse -> ocena ryzyka w udzielaniu kredytu kupieckiego
3) SOWiA - opinie -> ocena miękka pod kątem nawiązywania współpracy.
4) SOWiA - ubezpieczenie -> dobór ubezpieczenia do ryzyka biznesowego.

2. Dla kogo jest SOWiA - handel

SOWiA - handel jest sieciowym systemem ekspertowym dla:
1) Biur handlowych i działów finansowo księgowych do codziennego stosowania w ocenie wiarygodności kontrahenta,
2) Dla firm software do automatyzacji procesów sprzedażowych,
3) Dla osób fizycznych do oceny ryzyka przy zakupie towarów i usług.

3. Dlaczego z nami

Vortal owg.pl jest unikalny w skali kraju i posiada cechy, które gwarantują realizację oceny wiarygodności firmy na najwyższym poziomie.

Nasze atuty to:
1) Kompleksowość - korzystamy z wielu oficjalnych źródeł danych, unifikujemy i łączymy je w całość, co daje unikalną ilość ponad 120 atrybutów dla każdej firmy w Polsce z pełną historią zmian,
2) Obiektywność - działamy w oparciu o dane ze źródeł rządowych i w pełni oficjalnych. Dane otrzymywane od firm są wykorzystywane wyłącznie do usprawnienia procesu wyszukiwania i nie mają żadnego wpływu na ocenę wiarygodności,
3) Aktualność danych - posiadamy unikalne w kraju usługi monitorowania nowych firm oraz monitorowania dowolnych parametrów firm, a dzieki temu posiadamy profesjonalne mechanizmy codziennej aktualizacji danych.

4. Znak towarowy SOWiA

Do większej rozpoznawalności naszego systemu oceny wiarygodności firm został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym znak towarowy słowno graficzny SOWiA pod numerem Z.553281. Znak ten jest dodawany do każdego naszego raportu i można go wykorzystywać bezpłatnie wyłącznie z naszymi analizami. Znak graficzny oddzielony od raportu może być również wykorzystywany bezpłatnie do działań marketingowych promujących wiarygodność firmy.

5. Zespół roboczy do opracowania systemu SOWiA

Do opracowania systemu SOWiA został powołany 6 osobowy zespół. Wszelkie pytania i oceny prosimy kierować pod adres sowia@owg.pl.

6. Korzyści dla użytkownika systemu SOWiA

Użytkownik systemu SOWiA - handel ma nastepujące korzyści:
1) Redukuje koszty obsługi oceny wiarygodności do zera, bo dostęp do systemu jest bezpłatny.
2) Oszczędza czas, ponieważ z systemu można skorzystać w dowolnym momencie, a nie wtedy gdy zakładowy ekspert jest w pracy.
3) Jest dobrze poinformowany, ponieważ wiedza zgromadzona w systemie SOWiA jest na bieżąco aktualizowana i uwzglednia niuanse niedostępne w oficjalnych opracowaniach.
4) Zmniejsza ryzyko działań biznesowych i niepotrzebnych problemów fiskalnych.
5) Oszczędza pieniądze poprzez redukcję do zera działań niepotrzebnych np.wystawianie ofert firmie nieistniejącej lub wysoce niewiarygodnej.

1. Lista warunków uwzględnianych w obliczaniu wiarygodności handlowej kontrahenta

Do obliczenia ostatecznej oceny wiarygodności handlowej kontrahenta używamy następujących warunków:

Warunki pobierane z systemu owg.pl

 • Czy firma ma obecnie aktywny status?
 • Czy firma jest płatnikiem VAT?
 • Czy firma należy do grupy VAT?
 • Czy firma ma czynny status płatnika VAT?
 • Czy grupa VAT ma czynny status płatnika VAT?
 • Czy firma podaje konto wpisane do rejestru VAT?
 • Czy firma istnieje na rynku ponad rok?
 • Czy firma ma zakwestionowany adres przez US lub KRS?
 • Czy firma ma prawidłowy NIP?
 • Czy użytkownik rozpatruje sprzedaż kontrahentowi?

Warunki, które użytkownik weryfikuje oceniając swojego kontrahenta:

 • Czy użytkownik rozpatruje zakup od kontrahenta?
 • Czy firma deklaruje adres zgodny z oficjalnym?
 • Czy firma posiada konta virtualne?
 • Czy firma podaje konto spoza listy kont?

2. Ilość reguł wykorzystywanych do obliczenia ostatecznego wyniku

Współczynnik Wiarygodności Handlowej Kontrahentów uwzględnia 20 warunków oraz 112 funkcji logicznych. Wykonanie obliczeń i analiz oparte zostało o autorski system regułowy Expert. Dzięki temu modelowanie reguł i udoskonalanie współczynnika wiarygodności handlowej kontrahenta jest wykonywane codziennie przez ekspertów od oceny wiarygodności. Udoskonalanie narzędzia regułowego Expert jest realizowane przez dział informatyczny.

3. Ilość przepisów prawa

Reguły zaszyte w systemie oceny wiarygodności kontrahenta uwzględniają 9 przepisów prawa.

4. Jaka jest skala liczbowa końcowej oceny?

Skala do oceny wiarygodności handlowej kontrahenta jest 7 stopniowa. Kontrahent otrzymuje ocenę w przedziale od 0 do 6.

5. Jak działa system regułowy Expert?

System regułowy Expert jest naszym autorskim rozwiązaniem informatycznym, w którym praca eksperta posiadającego wiedzę w danej dziedzinie została wyraźnie oddzielona od prac informatycznych. Ekspert modeluje działanie systemu przy użyciu implikacji czyli formuły zdaniowej JEŻELI ... TO ...

6. Tryb aktualizacji systemu oceny

System oceny wiarygodności handlowej kontrahenta jest aktualizowany w trybie dniowym. Każda uwaga lub poprawka rozpatrywana jest w pierwszym dniu roboczym po dacie zgłoszenia lub jeżeli jest to dzień roboczy to w tym samym dniu.

1. Dla kogo jest ważna ocena wiarygodności?

Każda firma w Polsce, która wystawia oferty, sprzedaje lub kupuje od innych firm produkty i usługi powinna korzystać z systemu oceny wiarygodności handlowej.

2. Co ile dni sprawdzać wiarygodność handlową kontrahenta?

Oficjalne dane firmy, które wpływają na ocenę wiarygodności handlowej mogą zmianiać się w ciągu dnia. Zaleca się sprawdzanie wiarygodności handlowej przynajmniej raz dziennie. Raport oceny wiarygodności jest ważny tylko jeden dzień.

3. Czy warto sprawdzać wiarygodność kontrahenta?

TAK, sprawdzenie wiarygodności handlowej kontrahenta jest wręcz obowiązkowe.

Korzyści płynące z oceny wiarygodności handlowej:

 • Oszczędzamy czas, gdy nie wystawiamy oferty firmie, która nie istnieje lub jest nieaktywna.
 • Oszczędzamy czas, gdy sprzedajemy lub kupujemy od firmy, która nie ma adresu lub jej konto jest nieznane Urzędowi Skarbowemu.
 • Unikamy problemów, a więc oszczędzamy czas i pieniądze, gdy dzięki sprawdzeniu wiarygodności kontrahenta, podejmujemy słuszne decyzje handlowe.
4. Czy można zaufać systemowi do oceny wiarygodności kontrahenta?

TAK, zaufanie do automatycznych systemów wzrasta. Oczywiście za takimi systemami stoją ludzie, którzy mogą popełniać błędy i być subiektywni. Automat natomiast jest obiektywny, a każdy błąd w jego działaniu, można szybko skorygować.

5. Czy korzystanie z oceny wiarygodności handlowej kontrahenta jest bezpłatne?

TAK, korzystanie z oceny wiarygodności handlowej kontrahenta jest bezpłatne.

6. Czy można samodzielnie ocenić wiarygodność kontrahenta?

NIE, Po pierwsze ocenę wiarygodności handlowej kontrahenta powinien robić inny dział, niż dział handlowy. Po drugie jeżeli nawet firma posiada wyspecjalizowany dział prawno-finansowy to mając dane dostępne w profilach owg.pl można nie znać pewnych zależności i popełnić błąd. Po trzecie nasza rekomendacja jest na NIE, bo z pozoru prosta ocena posiada 112 reguł uwzględniających pewne dane z obszaru praktyki US czy KRS, które nie są powszechnie znane.

Generalnie nasz system oceny wiarygodności kontrahenta zapewnia:

 • Szybkość - działa w ułamku sekundy, co nawet dla najlepszego eksperta w Polsce jest niewykonalne.
 • Dostępność - jest dostępny 24 godziny na dobę, gdy ekspert nie jest osiągalny.
 • Przewidywalność - działa w sposób przewidywalny, a ekspert może popełnić błąd, co niestety zdarza się nawet najlepszym.
7. Jak często można sprawdzać wiarygodność handlową kontrahenta?

Wiarygodność handlową kontrahenta można sprawdzać z częstotliwością 360 sprawdzeń na godzinę. Obecne zabezpieczenie ilości sprawdzeń na godzinę dotyczy jednego IP. Uważamy, że 10 sekund na sprawdzenie kontrahenta jest czasem minimalnym, jaki trzeba poświęcić na analizę i wykonanie wydruku raportu. Czasy krótsze, to najprawdopodobniej praca automatów, a nie użytkownika.

8. Czy ocena wiarygodności handlowej kontrahenta jest dostępna 24h?

TAK, System oceny wiarygodności handlowej kontrahenta pracuje w pełni automatycznie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Mogą występować przerwy techniczne w celu konserwacji systemu.

1. Prawo przedsiębiorców
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.)
2. Kodeks spółek handlowych
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.)
3. Podatek od towarów i usług
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.)
4. Krajowy Rejestr Sądowy
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1683 z późn. zm.)
5. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 541)
6. Podatek dochodowy od osób prawnych
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.)
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.).
8. Kodeks postępowania cywilnego
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.)
9. Statystyka publiczna
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 459 z późn. zm.)

Masz pytania?

Potrzebujesz szczegółowych informacji na temat Systemu Oceny Wiarygodności i Asekuracji? Skontaktuj się z nami.

Pokaż dane kontaktowe
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies