Polityka prywatności

Od dnia 25 maja 2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako "RODO"). Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zakres danych, które przetwarzamy w serwisie www.owg.pl, cele i sposoby przetwarzania oraz Twoje prawa związane z ich przetwarzaniem. Szanujemy Twoją prywatność, dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby jak najlepiej chronić Twoje Dane Osobowe zgodnie z RODO.

 • 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mikrotech S.A., ul. Składowa 9, 38-400 Krosno o numerze KRS 0000112227, NIP 6840009101 oraz REGON 370361688 zwana także w treści niniejszego dokumentu „Serwisem”.
 • Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią następujące podstawy przetwarzania danych:
  • niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną na podstawie art. 6. ust. 1 lit. b RODO,
  • niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f RODO. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi: konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników, prowadzenie marketingu i promocji własnych usług Administratora Danych. Podstawa ta związana jest również z naszym dążeniem do zwiększenia pewności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, weryfikacji wiarygodności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, upowszechniania informacji z publicznie dostępnych źródeł dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Twoja dobrowolna zgoda. Zgoda jest potrzebna głównie w przypadku, gdy chcesz się z nami skontaktować m.in. poprzez formularz kontaktowy lub w przypadku marketingu podmiotów trzecich na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a RODO.
 • Odbiorcami danych będą Nasi Klienci oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora m.in. dostawcy usług, podmioty świadczące usługi prawne. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z naszymi instrukcjami. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz dochowujemy staranności aby zapewniały one odpowiednie środki ochrony danych osobowych. Dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane instytucjom zajmującym się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami.
 • Serwis przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  • zrealizowania usług oferowanych w serwisie,
  • przekazania danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A.„Operator Płatności” w związku z:
   - świadczeniem przez Operatora Płatnościna rzecz Serwisu usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.f RODO).
   - obsługą i rozliczaniem przez Operatora płatności dokonywanych przez klientów Serwisu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   - w celu weryfikacji przez Operatora Płatności należytego wykonania umów zawartych z Serwisem w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • przekazania danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabytą usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Serwis, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.4 Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Serwis innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  • ING Bank Śląski S.A.
  • Twisto Polska sp. z o.o.
 • Twoje dane, w ramach naszego serwisu, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania czyli: w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (3 lata lub 6 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu m.in. do momentu wykreślenia danych z publicznie dostępnych rejestrów lub zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Tobie następujące prawa:
  • prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO),
  • prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO),
  • prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO),
  • prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO),
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • Na naszej stronie internetowej i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Pliki cookie to dane informatyczne przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz w Polityce Cookie na stronie: www.owg.pl/polityka-cookies
 • W przypadku, gdy podanie danych osobowych następuje w celu przekazania danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży usługi nabytej w Serwisie, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Usługodawcy.
 • W przypadku przekazania danych osobowych do Operatora Płatności w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Użytkownika płatności na rzecz Serwisu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Operatora Platności na rzecz Usługodawcy.
 • W przypadku przekazania danych osobowych do Operatora Płatności w celu weryfikacji przez Operatora Płatności należytego wykonania umów zawartych z Serwisem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Operatorem Płatności.
 • W przypadku przekazania danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Użytkownikowi dokonania zapłaty ceny za nabytą usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Serwis podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Serwis i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Usługodawca a Operatorem Płatności.
 • Administrator stosuje profilowanie polegające na automatycznym łączeniu danych osobowych z danymi pobranymi z innych źródeł oraz na prezentowaniu powiązań i relacji.
 • Przestrzeganie zasad ochrony danych w Mikrotech S.A. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: rodo@mikrotech.com.pl lub adres korespondencyjny: Mikrotech S.A., ul. Składowa 9, 38-400 Krosno.
 • Na działania Administratora Danych przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Administrator Danych zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Polityce Prywatności. O planowanych zmianach Zasad Polityki Prywatności Administrator Danych będzie powiadamiać Klientów na stronie internetowej serwisu owg.pl z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies