SOWIA FINANSE

SYSTEM OCENY WIARYGODNOŚCI i ASEKURACJI

SOWIA finanse
Idea
Jak to działa
Faq
Przepisy prawne

1. Czym jest SOWiA Finanse

SOWiA Finanse to system oceny wiarygodności finansowej danego podmiotu gospodarczego pod kątem możliwości nawiązania z nim bezpiecznych relacji biznesowych i udzielenia mu kredytu kupieckiego.

SOWiA Finanse ma ambicje stać się niezawodnym asystentem działów finansowo-księgowych, członków zarządu, a także osób bez specjalistycznej wiedzy finansowej, który każdemu umożliwi budowanie bezpiecznych relacji biznesowych. SOWiA Finanse to druga bardzo ważna część systemu oceny wiarygodności kontrahenta. Ogólna koncepcja systemu opiera się na założeniu, że w dobie rosnącej konkurencji i kosztów nie tyle można, co wręcz należy zastąpić osoby zajmujące się oceną wiarygodności - innowacyjnym systemem, który będzie autonomiczny, niezależny i pracujący w sieci 24/h 7 dni w tygodniu.

SOWiA Finanse jest częścią większego kompleksowego systemu SOWiA, w którego skład wchodzą:
1. SOWiA Handel - ocena ryzyka w nawiązywaniu relacji handlowych (ofertowanie, sprzedaż, zakup).
2. SOWiA Finanse - ocena ryzyka w udzielaniu kredytu kupieckiego.
3. SOWiA Opinie - ocena miękka pod kątem nawiązywania współpracy.
4. SOWiA Ubezpieczenie - dobór ubezpieczenia do ryzyka biznesowego.

2. Dla kogo jest SOWiA Finanse

SOWiA Finanse jest sieciowym asystentem finansowym szeroko pojętego biznesu i osób fizycznych. W szczególności przeznaczony został dla:
1. Biur handlowych - do określenia wielkości kredytu kupieckiego.
2. Dla działów finansowo-księgowych - jako narzędzie usprawniające pracę.
3. Dla szefów firm - do określenia swojego miejsca na tle branży.
4. Dla osób fizycznych - do oceny ryzyka przy zakupie towarów i usług.
5. Dla inwestorów giełdowych.

3. Co nas wyróżnia

SOWiA Finanse to innowacyjny system oceny wiarygodności finansowej,który cechuje:

Prostota
SOWiA Finanse bazuje na prostej i powszechnie zrozumiałej ocenie branżowej opartej o sześciostopniową skalę. Ocena w skali od 1 do 6 czytelnie i jasno obrazuje kondycję firmy na tle branży.

Dostępność
Raporty dostępne są online 24 h/7. Aby skorzystać z usługi weryfikacji finansowej kontrahenta, Klient nie musi być zalogowany, ani posiadać aktywnego abonamentu na raporty. Każdy może szybko i intuicyjne wygenerować raport dla wskazanej firmy, korzystając z systemu szybkiej płatności.

Unikalność
Raport SOWiA Finanse, jako jedyna w Polsce, obrazuje udział w rynku i umożliwia porównanie własnej działalności z działaniami konkurencji w danej branży.

4. Dlaczego z nami

System SOWiA Finanse jest rozszerzeniem i uzupełnieniem systemu SOWiA Handel. Vortal owg.pl prezentuje unikalną w kraju ilość ok. 120 dodatkowych atrybutów każdego podmiotu gospodarczego, które dopełniają obraz finansowy w badaniu wiarygodności.

Nasze atuty to:
1. Kompleksowość - badamy sprawozdania finansowe wszystkich rodzajów księgowości krajowej.
2. Monitoring finansowy - nasze raporty są aktywne (przeliczane codziennie) przez 6 miesięcy od daty zakupu.
3. Branżowość zarządcza - nasze raporty finansowe prezentują udział w rynku badanego podmiotu.
4. Korekta branż - oficjalne branże podmiotów gospodarczych są korygowane do rzeczywistych branż prezentowanych na stronach www.

5. Znak towarowy SOWiA

Dla większej rozpoznawalności systemu oceny wiarygodności firm w Urzędzie Patentowym zarejestrowany został znak towarowy słowno-graficzny SOWiA nr Z.553281, który dodawany jest do każdego generowanego raportu. Znak graficzny SOWiA może być wykorzystywany bezpłatnie wyłącznie z naszymi analizami. Znak graficzny oddzielony od raportu może być również wykorzystywany bezpłatnie do działań marketingowych promujących wiarygodność firmy.

6. Zespół roboczy do opracowania systemu SOWiA

Do opracowania systemu SOWiA powołany został 6 osobowy zespół, który czuwa nad prawidłowością generowanych ocen. Wszelkie pytania i sugestie prosimy kierować na adres sowia@owg.pl.

7. Korzyści dla użytkownika systemu SOWiA Finanse

System SOWiA gwarantuje:
1. Oszczędność czasu - działy finansowo księgowe nie muszą godzinami gromadzić, a następnie obliczać i zestawiać olbrzymich ilości informacji.
2. Odniesienie do branż - raport umożliwia porównanie własnej działalności z działaniami konkurencji.
3. Monitoring finansowy - raporty finansowe SOWiA Finanse są aktywne przez 6 miesięcy od dnia zakupu. Raporty są przeliczane i korygowane codziennie, dzieki temu można na bieżąco śledzić odniesienia do branż.
4. Asystent finansowy - użytkownik systemu nie musi być finansistą wystarczy, że prześle do nas dane finansowe badanego podmiotu, a my w ten sam dzień roboczy odeślemy gotowy raport finansowy.
5. Korekta branżowa - nasz system, jako jedyny w kraju koryguje oficjalne-główne branże sprawozdań do rzeczywistych branż pokazywanych na stronach www.

1. Warunki oceny finansowej podmiotu

SOWiA Finanse to wielowymiarowy system oceny wiarygodności finansowej podmiotów, wpisanych do KRS i prowadzących swoją działalność na terenie Polski oraz tych jednostek nieobjętych wpisem do KRS, których sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu przez firmę audytorską i na mocy ustawy wymaga złożenia do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Raport pełny SOWiA Finanse zawiera prezentację finansową podmiotu w 11-tu wymiarach:

 • Syntetyczna ocena SOWiA finanse w tym:rady do oceny oraz ocena w latach;
 • Dane podstawowe podmiotu w tym: nazwa, adres, kontakt, forma prawna, działalność główna, działalność dodatkowa;
 • Parametry wiarygodności handlowej;
 • Prezentacja ogólnych dokumentów finansowych podlegających analizie;
 • Parametry finansowe ogólne w latach;
 • Wskaźniki finansowe w latach;
 • Wskaźniki finansowe na tle branży;
 • Szacunkowy branżowy udział w rynku;
 • Wysokość kredytu kupieckiego w latach;
 • Wielkości bilansu w latach;
 • Wielkości RZiS w latach.

2. Syntetyczna ocena wiarygodności finansowej

Ocena syntetyczna SOWiA Finanse, to autorski system pomiaru odległości badanego podmiotu od wzorca branżowego. Ocena końcowa wiarygodności finansowej podmiotu za dany rok wyrażona jest liczbą w skali od 1 do 6 i opatrzona radami merytorycznymi. Do budowania wzorca branżowego oraz oceny odległości, w jakiej znajduje się od niego badany podmiot, wykorzystano 15 wskaźników finansowych.

3. Szacowany branżowy udział w rynku badanego podmiotu

System SOWiA Finanse jako jedyny na polskim rynku próbuje oszacować udział sprzedażowy podmiotu w rynku swojej branży. Jest to cenna wiadomość, zwłaszcza dla członków zarządu firm, którzy nie mieli dotąd możliwości pozyskania takich informacji. Aby zwiększyć dokładność analiz wprowadzono ubranżawianie podmiotów na podstawie deklarowanych słów kluczowych i rzeczywistych aktywności gospodarczych.

4. Monitoring finansowy

Dzięki tzw. AKTYWNYM RAPORTOM, SOWiA Finanse posiada cechy monitoringu finansowego i marketingowego podmiotów.

Każdy raport finansowy aktualizować można bez ograniczeń, każdego dnia przez 6 kolejnych miesięcy od daty zakupu. Aktywny monitoring pozwala śledzić na bieżąco udział w rynku oraz kondycję finansową badanej firmy.

5. Analiza finansowa na zlecenie

System SOWiA Finanse świadczy usługę oceny wiarygodności dowolnego podmiotu gospodarczego w oparciu o dane przesłane drogą elektroniczną.

Jeżeli nasza firma nie posiada w swoich zbiorach danych finansowych o badanym podmiocie, w celu uzyskania raportu, należy przesłać na nasz adres e-mailowy następujące dokumenty finansowe za ostatni okres sprawozdawczy:

a) Identyfikator badanej firmy NIP lub REGON lub KRS
b) Bilans
c) Rachunek zysków i strat

Adres do kompletnego raportu z aktualizacją dniową do 6-ciu miesięcy zostanie wysłany do zamawiającego w tym samym dniu roboczym.

6. Branżowość oficjalna a rzeczywista

System SOWiA Finanse bazuje na oficjalnych danych deklarowanych przez podmiot w momencie zakładania firm lub podczas większych zmian formalno-prawnych. Zdarza się jednak, że deklarowana główna działalność podmiotu nie odzwierciedla jego rzeczywistej - głównej aktywności gospodarczej.

Aby rozwiązać ten problem i zwiększyć dokładność analiz branżowych, do systemu SOWiA wprowadzony został stały proces ubranżawiania podmiotów na podstawie stron www i deklarowanych rzeczywistych aktywności gospodarczych. Proces ten jest również wspierany przez uruchomioną niedawno wyszukiwarkę pro-kliencką "KATALOG FIRM", w której każdy podmiot może bezpłatnie zaprezentować rzeczywistą aktywność gospodarczą potencjalnemu klientowi.

1. Czy można zlecić ocenę finansową dowolnej firmy?

TAK. Wystarczy za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego w profilu firmy przesłać nam jej dane finansowe. Na ich podstawie wygenerowany zostanie aktualny raport finansowy.

2. Czy aktualizacja sprawozdania finansowego jest konieczna?

TAK. Oficjalne dane finansowe firm przybywają sukcesywnie. Są publikowane nawet z 3-miesięcznym opóźnieniem. Dlatego 6 miesięczna aktualizacja sprawozdania niweluje tę niedogodność.

3. Czy można zlecić firmie inne analizy finansowe branży?

TAK. Vortal owg.pl wykonuje na zlecenie Klienta profesjonalne i bardziej złożone analizy finansowe. Cena usługi ustalana jest indywidualnie po uzgodnieniu zakresu analizy.

4. Czy sprawozdanie finansowe może być przesyłane w innym formacie niż pdf?

TAK. Sprawozdanie finansowe może być przesyłane w dowolnym formacie wskazanym i ustalonym przez zamawiającego. Usługa taka jest dostępna przy dużych zamówieniach powyżej 1000 analiz finansowych miesięcznie.

5. Czy analizy rynkowe obliczane są w oparciu o nowy podział terytorialny?

TAK. Nasz system gromadzenia informacji gospodarczych oparty jest o aktualny podział terytorialny, który umożliwia rzetelne sprawdzanie firmy. Każdy adres siedziby firmy normalizowany jest do najnowszej postaci. W analizie rozróżniamy gminy wiejskie i miejskie, miasta na prawach powiatu od zwykłych miast itd.

6. Czy firma może zmienić główną branżę do analiz finansowych?

TAK. Każda firma może bezpłatnie podać słowa kluczowe do wyszukiwarki firm oraz do katalogu firm. Może również podać bezpłatnie nowe PKD swojej głównej działalności gospodarczej. Nowe PKD jest uwzględniane przy obliczaniu oceny syntetycznej i branżowej.

7. Czy firma analizuje sprawozdania finansowe publikowane w MSiG?

TAK. Vortal owg.pl analizuje wszystkie monitory gospodarcze MSiG od 1997r. Od momentu publikacji sprawozdań finansowych w KRS wszystkie sprawozdania publikowane w MSiG są normalizowane do standardu KRS i mogą być analizowane wspólnie.

1. Obowiązek publikacji sprawozdań finansowych
art. 69 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości: Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 - także sprawozdanie z działalności - w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
2. Kody struktur logicznych sprawozdań
art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości: Sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
3. Kredyt kupiecki
art. 353 ust. 1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny: Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.
1. Ocena wiarygodności finansowej
Ocena punktowa wiarygodności finansowej badanego podmiotu przedstawiona w skali od 1 do 6, rady finansowe oraz przebieg oceny w latach.
2. Dane podstawowe podmiotu
Nazwa badanego podmiotu, adres, kontakty, forma prawna, klasyfikacja działalności głównej i działalności pobocznych.
3. Ocena wiarygodności handlowej
Ocena badanego podmiotu uwzględniająca informacje na temat: statusu, płatnika VAT, przynależności do grupy VAT, statusu VAT lub statusu grupy VAT, okresu działania na rynku, blokady adresu przez Urząd Skarbowy lub KRS, prawidłowości numeru NIP.
4. Dokumenty finansowe
Prezentacja nagłówków dokumentów finansowych wykorzystywanych do analiz i statystyk.
5. Parametry finansowe
Prezentacja głównych parametrów finansowych podmiotu w latach, z czterech głównych obszarów sprawozdawczych: Bilans, RZiS, Przepływy pieniężne i Zmiany w Kapitałach.
6. Wskaźniki finansowe
Prezentacja głównych wskaźników finansowych: płynności, rentowności, płatności, magazynowe, itp.
7. Ocena branżowa wskaźników finansowych
Prezentacja oceny punktowej w sali od 1 do 6 w latach dla głównych wskaźników finansowych podmiotu.
8. Wielkość zatrudnienia
Prezentacja wielkość zatrudnienia jednostki w latach.
9. Udział w rynku głównej branży
Prezentacja procentowego udziału w rynku dla głównej branży badanego podmiotu w obszarze: miejscowość, gmina, powiat, województwo i cała Polska.
10. Wielkość kredytu kupieckiego
Prezentacja wielkość kredytu kupieckiego oraz szacunkowy branżowy termin płatności w latach.
11. Bilans w latach
Prezentacja zunifikowanego dla różnych rodzajów księgowości krajowej bilansu finasowego w latach.
12. RZiS w latach
Prezentacja zunifikowanego dla różnych rodzajów księgowości krajowej RZiS w latach.

Masz pytania?

Pokaż dane kontaktowe
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies