Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU

KRS:
0000036788
NIP:
6151706942
REGON
231161448
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Stowarzyszeń
Dane podstawowe
KRS:
0000036788
NIP:
6151706942
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-07-09
zmian: 1
REGON:
231161448
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-21
zmian: 2
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Data rejestracji:
2001-08-21
Data ostatniego wpisu:
2023-08-21
Data rozpoczęcia działalności:
2001-08-21
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-21
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Nazwa organu reprezentacji:
KIEROWNIK PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Sposób reprezentacji:
-
Członkowie reprezentacji:
-
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Dane adresowe
Województwo:
DOLNOŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-21
zmian: 1
Powiat
ZGORZELECKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-21
zmian: 1
Gmina
ZGORZELEC
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-21
zmian: 1
Miejscowość:
ZGORZELEC
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-21
zmian: 1
Kod pocztowy:
59-900
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-21
zmian: 1
Ulica
LUBAŃSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-21
zmian: 1
11-12,
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-21
zmian: 1
lok.
---
Poczta:
ZGORZELEC
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-21
zmian: 1
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail
SEKRETARIAT@SPZOZ.ZGORZELEC.PL
Cel działalności organizacji
CELEM DZIAŁANIA WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA - SP ZOZ JEST PODEJMOWANIE CZYNNOŚCI SŁUŻĄCYCH ZACHOWANIU, RATOWANIU, PRZYWRACANIU I POPRAWIE ZDROWIA W SZCZEGÓLNOŚCI ZWIĄZANYCH Z: 1) BADANIEM I PORADĄ LEKARSKĄ; 2) LECZENIEM; 3) BADANIEM I TERAPIĄ PSYCHOLOGICZNĄ; 4) REHABILITACJĄ LECZNICZĄ; 5) OPIEKĄ NAD KOBIETĄ CIĘŻARNĄ I JEJ PŁODEM, POŁOGIEM ORAZ NAD NOWORODKIEM; 6) OPIEKĄ NAD ZDROWYM DZIECKIEM; 7) BADANIEM DIAGNOSTYCZNYM, W TYM Z ANALITYKĄ MEDYCZNĄ; 8) PIELĘGNACJĄ CHORYCH; 9) OPIEKĄ NAD NIEPEŁNOSPRAWNYMI; 10) ORZEKANIEM I OPINIOWANIEM O STANIE ZDROWIA; 11) ZAPOBIEGANIEM POWSTAWANIU URAZÓW I CHORÓB POPRZEZ DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE ORAZ SZCZEPIENIA OCHRONNE; 12) PROTETYKĄ I ORTODONCJĄ; 13) ZAOPATRZENIEM W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE, LEKI I PRODUKTY LECZNICZE, WYROBY MEDYCZNE I INNE ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA FARMACEUTYCZNEGO; 14) ŚWIADCZENIEM POMOCY OSOBOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH; 15) REALIZOWANIEM PROGRAMÓW PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ ORAZ PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWEJ Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA; 16) PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ I BADAWCZEJ W POWIĄZANIU Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJĄ ZDROWIA, W TYM WDRAŻANIEM NOWYCH TECHNOLOGII MEDYCZNYCH ORAZ METOD LECZENIA; 17) PRZYGOTOWANIEM OSÓB DO WYKONYWANIA ZAWODU MEDYCZNEGO I KSZTAŁCENIEM OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWÓD MEDYCZNY NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH REGULUJĄCYCH KSZTAŁCENIE TYCH OSÓB; 18) DZIAŁANIAMI Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ.
Klasyfikacja działalności
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies