Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII IM. EUGENII I JANUSZA ZEYLANDÓW

KRS:
0000001844
NIP:
7811618973
REGON
631250369
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Stowarzyszeń
Dane podstawowe
KRS:
0000001844
NIP:
7811618973
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-12-02
zmian: 1
REGON:
631250369
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-28
zmian: 1
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Data rejestracji:
2001-02-28
Data ostatniego wpisu:
2024-04-24
Data rozpoczęcia działalności:
2001-02-28
Status OPP:
-
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Nazwa organu reprezentacji:
KIEROWNIK PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Sposób reprezentacji:
-
Członkowie reprezentacji:
-
Organ nadzoru:
RADA SPOŁECZNA
Osoby wchodzące w skład:
  • Anna Jackowska
  • Łucja Zielińska
  • Krystyna Kubicka Sztul
  • Marek Baumgart
  • Tomasz Żłobicki
  • Jan Sulanowski
  • Krystyna Piątkowska
  • Jerzy Kado
  • Mirosława Rutkowska Krupka
  • Małgorzata Waszak Klepka
HISTORIA ZMIANx
od: 2020-03-18
zmian: 5
Dane adresowe
Województwo:
WIELKOPOLSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-28
zmian: 1
Powiat
M. POZNAŃ
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-28
zmian: 1
Gmina
M. POZNAŃ
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-28
zmian: 1
Miejscowość:
POZNAŃ
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-28
zmian: 1
Kod pocztowy:
60-569
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-28
zmian: 1
Ulica
SZAMARZEWSKIEGO
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-28
zmian: 1
62,
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-28
zmian: 1
lok.
---
Poczta:
POZNAŃ
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-28
zmian: 1
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail
-
Cel działalności organizacji
1. PODSTAWOWYM CELEM CENTRUM JEST UDZIELANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI SPECJALISTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CHORÓB PŁUC, GRUŹLICY, CHEMIOTERAPII NOWOTWORÓW, TORAKOCHIRURGII, ALERGOLOGII, REHABILITACJI, OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I PALIATYWNEJ ORAZ KSZTAŁCENIE KADR MEDYCZNYCH I PROMOCJA ZDROWIA. 2. DO ZADAŃ CENTRUM W SZCZEGÓLNOŚCI NALEŻY: 1) UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH, LECZNICZYCH I REHABILITACYJNYCH W WARUNKACH SZPITALNYCH I AMBULATORYJNYCH, 2) UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH KONSULTACJI, 3) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ, 4) OPINIOWANIE I ORZEKANIE O STANIE ZDROWIA PACJENTÓW, 5) PROMOWANIE ZDROWIA POPRZEZ SZERZENIE OŚWIATY ZDROWOTNEJ I REALIZOWANIE PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH, 6) ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE STAŻY PODYPLOMOWYCH I SPECJALISTYCZNYCH, PRAKTYK STUDENCKICH I SZKOLEŃ DOKSZTAŁCAJĄCYCH, 7) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NIENARUSZAJĄCEJ STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI CENTRUM, 8) WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW, 9) PODEJMOWANIE INNYCH ZADAŃ MIESZCZĄCYCH SIĘ W PROFILU DZIAŁANIA CENTRUM. 3. CENTRUM UTRZYMUJE GOTOWOŚĆ DO DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDNOŚCI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH I W STANACH NADZWYCZAJNYCH ORAZ DO REALIZACJI ZADAŃ NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA.
Klasyfikacja działalności
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies