Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WTZ W AUGUSTOWIE

KRS:
0000068516
NIP:
8461400061
REGON
790171617
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: KRS - Rejestr Stowarzyszeń
Dane podstawowe
KRS:
0000068516
NIP:
8461400061
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-02-22
zmian: 1
REGON:
790171617
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-04
zmian: 1
Forma prawna
STOWARZYSZENIE
Data rejestracji:
2001-12-04
Data ostatniego wpisu:
2020-12-07
Data rozpoczęcia działalności:
2001-12-04
Status OPP:
tak
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-09-30
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA JAK RÓWNIEŻ DO UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ORAZ PODPISY DWÓCH OSÓB Z ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. DO WAŻNOŚCI INNYCH PISM I DOKUMENTÓW WYMAGANY JEST PODPIS PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU LUB INNEJ OSOBY Z ZARZĄDU.
Członkowie reprezentacji:
  • Małgorzata Jarmoszko
  • Marta Dziemitko
  • Renata Łaskowska
  • Marta Rutkowska
  • Grażyna Jadwiga Rusiłowska
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-04
zmian: 6
Organ nadzoru:
KOMISJA REWIZYJNA
Osoby wchodzące w skład:
  • Halina Paul
  • Halina Zofia Słucka Wnukowska
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-04
zmian: 5
Dane adresowe
Województwo:
PODLASKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-04
zmian: 1
Powiat
AUGUSTOWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-04
zmian: 1
Gmina
AUGUSTÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-04
zmian: 1
Miejscowość:
AUGUSTÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-04
zmian: 1
Kod pocztowy:
16-300
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-04
zmian: 1
Ulica
PORTOWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-04
zmian: 1
12,
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-04
zmian: 1
lok.
---
Poczta:
AUGUSTÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-04
zmian: 1
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail
-
Cel działalności organizacji
1) ZRZESZENIE RODZICÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB WSPIERAJĄCYCH W CELU POLEPSZANIA WARUNKÓW REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BĘDĄCYCH OBECNIE LUB W PRZESZŁOŚCI UCZESTNIKAMI WTZ W AUGUSTOWIE, 2) PROWADZENIE WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W AUGUSTOWIE ORAZ INNYCH JEDNOSTEK NA ZASADACH OKREŚLONYCH USTAWĄ Z DNIA 27 SIERPNIA 1997 R. O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 3) ORGANIZOWANIE ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W ORGANIZOWANIU ŻYCIA KULTURALNEGO, OŚWIATOWEGO, IMPREZ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH W ŚRODOWISKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 4) TWORZENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU OŚWIATY I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPRZEZ SPROWADZENIE POMOCY DO TERAPII, SPRZĘTU DO REHABILITACJI, 5) WSPÓŁDZIAŁANIE W ORGANIZOWANIU OBOZÓW REHABILITACYJNO - SPORTOWYCH, I INNYCH INICJATYW W ZAKRESIE TURYSTYKI, 6) ORGANIZOWANIE DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 7) SZERZENIE OŚWIATY W ŚRODOWISKU RODZINNYM I SPOŁECZNYM, DOTYCZĄCEJ ZACHOWAŃ WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 8) WSPÓŁDZIAŁANIE Z ORGANAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI, 9) REALIZOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, 10) POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ WTZ I STOWARZYSZENIA OD DONATORÓW KRAJOWYCH I ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH.
Klasyfikacja działalności
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies