Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W OPOCZNIE

KRS:
0000026735
NIP:
7681534113
REGON
000304272
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Stowarzyszeń
Dane podstawowe
KRS:
0000026735
NIP:
7681534113
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-03-05
zmian: 1
REGON:
000304272
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-13
zmian: 1
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Data rejestracji:
2001-07-13
Data ostatniego wpisu:
2021-01-05
Data rozpoczęcia działalności:
2001-07-13
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-13
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Nazwa organu reprezentacji:
KIEROWNIK PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Sposób reprezentacji:
-
Członkowie reprezentacji:
-
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Dane adresowe
Województwo:
ŁÓDZKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-13
zmian: 1
Powiat
OPOCZYŃSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-13
zmian: 1
Gmina
OPOCZNO
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-13
zmian: 1
Miejscowość:
OPOCZNO
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-13
zmian: 1
Kod pocztowy:
26-300
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-13
zmian: 1
Ulica
PARTYZANTÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-13
zmian: 1
30,
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-13
zmian: 1
lok.
---
Poczta:
OPOCZNO
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-13
zmian: 1
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail
-
Cel działalności organizacji
1. GŁÓWNYM CELEM SZPITALA JEST PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ MEDYCZNYCH NA RZECZ ZACHOWANIA, RATOWANIA, PRZYWRACANIA I POPRAWY ZDROWIA ORAZ POPRAWY JAKOŚCI UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH. 2. CELE SZPITAL REALIZUJE W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ TAKIE ZADANIA JAK: 1) SPRAWOWANIE OPIEKI STACJONARNEJ, JEŻELI STAN ZDROWIA CHOREGO WYMAGA HOSPITALIZACJI, 2) UDZIELANIE UZUPEŁNIAJĄCYCH INDYWIDUALNYCH ŚWIADCZEŃ ZAPOBIEGAWCZO - LECZNICZYCH W POSZCZEGÓLNYCH SPECJALNOŚCIACH W FORMIE OPIEKI AMBULATORYJNEJ ORAZ UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ REHABILITACYJNYCH, 3) ANALIZOWANIE STANU ZDROWOTNEGO LUDNOŚCI, USTALANIE POTRZEB W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW W TYCH SPRAWACH, SZERZENIE OŚWIATY ZDROWOTNEJ, 4) UDZIELANIE KONSULTACYJNYCH ŚWIADCZEŃ AMBULATORYJNYCH, 5) WYKONYWANIE NA WARUNKACH OKREŚLONYCH ODDZIELNYMI UMOWAMI BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH I PROFILAKTYCZNYCH Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY I INNYCH, 6) UDZIELANIE PODSTAWOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW OBJĘTYCH REJONEM DZIAŁANIA SZPITALA, 7) SPRAWOWANIE NADZORU FACHOWEGO W POSZCZEGÓLNYCH SPECJALNOŚCIACH ZGODNIE ZE STRUKTURĄ SZPITALA, 8) UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZAPOBIEGAWCZYCH I LECZNICZYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ŚRODOWISKA ZAMIESZKANIA, PRACY I NAUKI, 9) PROWADZENIE CZYNNEGO PORADNICTWA, 10) ORZEKANIE O STANIE ZDROWIA, 11) UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI STACJONARNEJ I AMBULATORYJNEJ. 3. W SYTUACJACH ZAGROŻENIA ŻYCIA SZPITAL UDZIELA POMOCY WSZYSTKIM POTRZEBUJĄCYM. W SZCZEGÓLNOŚCI SZPITAL ŚWIADCZY POMOC OSOBOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH POPRZEZ UDZIELANIE IM ŚWIADCZEŃ LECZNICZYCH I REHABILITACYJNYCH ORAZ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ. 4. DO ZADAŃ SZPITALA NALEŻY RÓWNIEŻ REALIZACJA ZADAŃ OBRONNYCH SZPITALA I GOTOWOŚĆ DO DZIAŁAŃ W PRZYPADKACH NADZWYCZAJNYCH ZDARZEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO LUDNOŚCI W CZASIE POKOJU I WOJNY.
Klasyfikacja działalności
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies