Przejdź do wyszukiwarki »
Profil firmy
Firma z KRS

FUNDACJA ZIELONA ZIEMIA

KRS:
0000529046
NIP:
5911695831
REGON
222181604
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: KRS - Rejestr Stowarzyszeń
Dane podstawowe
KRS:
0000529046
NIP:
5911695831
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-01-02
zmian: 1
REGON:
222181604
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-07-03
zmian: 1
Forma prawna
FUNDACJA
Data rejestracji:
2014-10-27
Data ostatniego wpisu:
2021-07-13
Data rozpoczęcia działalności:
2014-10-27
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-27
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Ikona
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacji:
DO REPREZENTACJI FUNDACJI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES FUNDACJI LUB JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI.
Członkowie reprezentacji:
  • Alicja Małgorzata Łepek
  • Eryka Helena Rekowska
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-27
zmian: 2
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Dane adresowe
Województwo:
POMORSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-27
zmian: 1
Powiat
KOŚCIERSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-27
zmian: 1
Gmina
KOŚCIERZYNA
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-27
zmian: 1
Miejscowość:
LORYNIEC
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-27
zmian: 1
Kod pocztowy:
83-406
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-27
zmian: 1
Ulica
---
3A,
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-27
zmian: 1
lok.
---
Poczta:
WĄGLIKOWICE
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-27
zmian: 1
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail
BIURO@ZIELONAZIEMIA.ORG.PL
Cel działalności organizacji
CELEM FUNDACJI JEST PROMOWANIE, WSPIERANIE, LNICJOWANIE I PRZEPROWADZANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POLSKI I ŚWIATA, A W SZCZEGÓLNOŚCI: 1.DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO I PROCESÓW EKOLOGICZNYCH, A ZWŁASZCZA FAUNY, FLORY, KRAJOBRAZU, WÓD, GLEBY, POWIETRZA I INNYCH BOGACTW NATURALNYCH; 2.DZIAŁANIA NA RZECZ UTRZYMANIA PODSTAWOWYCH PROCESÓW EKOLOGICZNYCH I SYSTEMÓW PODTRZYMYWANIA ŻYCIA ORAZ ZACHOWANIA I ZAPEWNIENIA NIEPRZERWANEGO KORZYSTANIA Z GATUNKÓW GENETYCZNYCH RÓŻNORODNOŚCI EKOSYSTEMÓW; 3.DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO, W TYM CENNYCH SIEDLISK I EKOSYSTEMÓW. 4.DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY DZIKO ŻYJĄCYCH PTAKÓW I ICH SIEDLISK; 5.DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI ORAZ ZAPEWNIENIA DOBREJ JAKOŚCI ŻYCIA LUDZI; 6.NAUKA, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE, W TYM PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI I POZIOMU WIEDZY SPOŁECZEŃSTW W SZCZEGÓLNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY NA TEMAT ŚRODOWISKA NATURALNEGO, JEGO OCHRONY ORAZ WPŁYWU NA ROZWÓJ SPOŁECZNY I GOSPODARCZY; 7.DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA; 8.DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ SIECI I KONSORCJÓW TEMATYCZNYCH TWORZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI BIZNESU, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I NAUKI ORAZ KLASTRÓW WSPÓŁDZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORCÓW, ADMINISTRACJI, ŚWIATA NAUKI I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W OBSZARZE "ZIELONEJ GOSPODARKI"; 9.DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM DZIAŁANIA NA RZECZ OSZCZĘDNEGO I RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA ZASOBAMI NATURALNYMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POSZANOWANIA ENERGII ORAZ GOSPODARKI WODNEJ; 10.DZIAŁANIA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA I ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU; 11.DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I MIEJSKICH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI REALIZACJI PROGRAMÓW ROLNO - ŚRODOWISKOWYCH, ZAPOBIEGANIE BEZROBOCIU POPRZEZ WSPIERANIE EKOTURYSTYKI, EKOLOGICZNEGO ROLNICTWA I OGRODNICTWA, AKWAKULTURY I RYBOŁÓWSTWA,CD.ZGODNIE Z PAR.6 STATUTU
Klasyfikacja działalności
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies