Profil firmy
Firma z KRS

FUNDACJA PROEM EDU

KRS:
0000563996
NIP:
7732476421
REGON
361836760
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Zwolniony
Firma z: KRS - Rejestr Stowarzyszeń
Dane podstawowe
KRS:
0000563996
NIP:
7732476421
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-06-24
zmian: 1
REGON:
361836760
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-06-24
zmian: 1
Forma prawna
FUNDACJA
Data rejestracji:
2015-06-24
Data ostatniego wpisu:
2015-06-24
Data rozpoczęcia działalności:
2015-06-24
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-06-24
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
1. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, W KTÓRYCH KWOTA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH NIE PRZEKRACZA 10 TYŚ ZŁ SKŁADAĆ MOŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ISTOTNYCH DECYZJI, W TYM ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 10 TYŚ. ZŁ KONIECZNE JEST PODJĘCIE PRZEZ ZARZĄD UCHWAŁY PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM PREZESA ZARZĄDU.
Członkowie reprezentacji:
  • John Crozier
  • Daniel Cezary Wawrzyniak
  • Rafał Paweł Piekarski
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-06-24
zmian: 1
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Dane adresowe
Województwo:
ŁÓDZKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-06-24
zmian: 1
Powiat
TOMASZOWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-06-24
zmian: 1
Gmina
TOMASZÓW MAZOWIECKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-06-24
zmian: 1
Miejscowość:
TOMASZÓW MAZOWIECKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-06-24
zmian: 1
Kod pocztowy:
97-200
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-06-24
zmian: 1
Ulica
JEROZOLIMSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-06-24
zmian: 1
1E,
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-06-24
zmian: 1
lok.
---
Poczta:
TOMASZÓW MAZOWIECKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-06-24
zmian: 1
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail
DWULAT@PROEM.PL
Cel działalności organizacji
A. AKTYWOWANIE RUCHU SPOŁECZNEGO NA RZECZ ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO I OBYWATELSKIEGO W OPARCIU O WARTŚCI UNIWERSALNE, TAKIE JAK PRAWO DO ŻYCIA, POKÓJ, TOLERANCJĘ, WOLNOŚĆ, PRAWDĘ, SPRAWIEDLIWOŚĆ I MIŁOŚĆ. B. PROPAGOWANIE POZYTYWNYCH WZORCÓW OSOBOWYCH I RODZINNYCH C. TWORZENIE PŁASZCZYZN SKUTECZNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA JEDNOSTEK SEKTORA POZARZĄDOWEGO, PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH D. NIESIENIE POMOCY SPOŁECZNEJ, PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS ŻYCIOWYCH RODZINOM I OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI, E. WSPIERANIE PROCESU EDUKACJI, KSZTAŁTOWANIA I ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W SFERZE INTELEKTUALNEJ, EMOCJONALNEJ I DUCHOWEJ, F. DZIAŁANIE NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, POSZANOWANIA RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ, ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ I KRAJÓW STOWARZYSZONYCH Z NIĄ.
Klasyfikacja działalności
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies