Profil firmy
Firma z KRS

"FUNDACJA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI W POZNANIU"

KRS:
0000023852
NIP:
7811678076
REGON
632238784
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: KRS - Rejestr Stowarzyszeń
Dane podstawowe
KRS:
0000023852
NIP:
7811678076
HISTORIA ZMIANx
od: 2012-02-29
zmian: 1
REGON:
632238784
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-09
zmian: 1
Forma prawna
FUNDACJA
Data rejestracji:
2001-07-09
Data ostatniego wpisu:
2019-10-31
Data rozpoczęcia działalności:
2001-07-09
Status OPP:
tak
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-11-18
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPRAWNIONY JEST WYŁĄCZNIE PREZES ZARZĄDU. DYSPOZYCJE NA RACHUNKU BANKOWYM FUNDACJI WYMAGAJĄ PODPISU DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA ZARZĄDU.
Członkowie reprezentacji:
  • Elżbieta Aldona Kieniewicz
  • Maria Witak
  • Julita Gemza
  • Małgorzata Frankiewicz
  • Dorota Kurek
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-09
zmian: 4
Organ nadzoru:
KOMISJA REWIZYJNA
Osoby wchodzące w skład:
  • Izabela Maria Szymańska
  • Bogusława Pastuszak
  • Halina Maria Tujdowska
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-11-18
zmian: 4
Dane adresowe
Województwo:
WIELKOPOLSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-09
zmian: 1
Powiat
POZNAŃ
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-09
zmian: 2
Gmina
POZNAŃ
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-09
zmian: 2
Miejscowość:
POZNAŃ
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-09
zmian: 1
Kod pocztowy:
60-812
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-09
zmian: 3
Ulica
BUKOWSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-09
zmian: 3
74,
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-09
zmian: 3
lok.
1
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-09
zmian: 3
Poczta:
POZNAŃ
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-09
zmian: 1
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail
-
Cel działalności organizacji
CELEM FUNDACJI JEST ORGANIZOWANIE WSZECHSTRONNEJ POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI A W SZCZEGÓLNOŚCI: 1) ORGANIZOWANIE POMOCY FINANSOWEJ DLA SPECJALISTYCZNEGO LECZENIA DZIECI, 2) POMOC RODZINOM DZIECI DOTKNIĘTYCH CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI, 3) PROMOCJA I ORGANIZOWANIE WOLONTARIATU, 4) DZIAŁANIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 5) ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU REHABILITACYJNO - LECZNICZEGO I WAKACYJNEGO, 6) POMOC I WSPIERANIE PSYCHOLOGICZNE DLA DZIECI DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ ORAZ ICH RODZIN, 7) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA.
Klasyfikacja działalności
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies