Przejdź do wyszukiwarki »
Profil firmy
Firma z KRS

"FUNDACJA M-ART"

KRS:
0000529985
NIP:
7123291990
REGON
360280124
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: KRS - Rejestr Stowarzyszeń
Dane podstawowe
KRS:
0000529985
NIP:
7123291990
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-01-16
zmian: 1
REGON:
360280124
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-01-19
zmian: 1
Forma prawna
FUNDACJA
Data rejestracji:
2014-11-25
Data ostatniego wpisu:
2015-03-15
Data rozpoczęcia działalności:
2014-11-25
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-25
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Ikona
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacji:
1. OŚWIADCZENIA NIEPOWODUJĄCE ZE STRONY FUNDACJI ROZPORZĄDZENIA ANI ZOBOWIĄZANIA MAJĄTKOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SKŁADAĆ SAMODZIELNIE. 2. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH DO KWOTY 5000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) MOŻE SKŁADAĆ JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI. 3. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ KWOTY 5000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) SKŁADA ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM.
Członkowie reprezentacji:
  • Magda Karolina Nieoczym
  • Tomasz Fijałkowski
  • Małgorzata Antonina Balana
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-25
zmian: 1
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Dane adresowe
Województwo:
LUBELSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-25
zmian: 1
Powiat
M. LUBLIN
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-25
zmian: 1
Gmina
M. LUBLIN
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-25
zmian: 1
Miejscowość:
LUBLIN
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-25
zmian: 1
Kod pocztowy:
20-607
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-25
zmian: 1
Ulica
KONRADA WALLENRODA
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-25
zmian: 1
9,
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-25
zmian: 1
lok.
45
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-25
zmian: 1
Poczta:
LUBLIN
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-25
zmian: 1
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail
-
Cel działalności organizacji
1. DZIAŁALNOŚĆ W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI SZCZEGÓLNIE W ZAKRESIE: A. WSPIERANIA, PROMOCJI I POMOCY W ROZWOJU TWÓRCÓW KULTURY I SZTUKI, W TYM DZIECI I MŁODZIEŻY, A TAKŻE OSÓB DOROSŁYCH, B. EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ, C. PROPAGOWANIA OGÓLNEJ WIEDZY W ZAKRESIE KULTURY I SZTUKI NASZEGO KRAJU, D. KRZEWIENIA, PROMOWANIA, WSPIERANIA I PROPAGOWANIA TRADYCJI, KULTURY I SZTUKI LUDOWEJ - GŁÓWNIE TAŃCA, ALE RÓWNIEŻ MALOWANIA I RĘKODZIEŁA LUDOWEGO; 2. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CZŁONKÓW ICH RODZIN, 3. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA, 4. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, 5. NIESIENIE POMOCY ORAZ WSPIERANIE OSÓB SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH, 6. UDZIELANIE POMOCY PLACÓWKOM MEDYCZNYM, OŚWIATOWYM, WYCHOWAWCZYM, OPIEKUŃCZYM I INNYM, 7. PODEJMOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ, 8. PODEJMOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE SZERZENIA OŚWIATY, 9. STWARZANIE I ZAPEWNIANIE WARUNKÓW DLA KRZEWIENIA I PROPAGOWANIA POSTAW HUMANISTYCZNYCH, PROSPOŁECZNYCH, PATRIOTYCZNYCH, 10. WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄCYCH ZA PRZEDMIOT OŚWIATĘ, EDUKACJĘ I WYCHOWANIE ORAZ KULTURĘ I SZTUKĘ, 11. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ŻYCIOWEJ, 12. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ UPOWSZECHNIENIA I ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.
Klasyfikacja działalności
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies