Profil firmy
Firma z KRS

"FUNDACJA ADMAR"

KRS:
0000644903
NIP:
6010088040
REGON
365802260
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: KRS - Rejestr Stowarzyszeń
Dane podstawowe
KRS:
0000644903
NIP:
6010088040
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-12-22
zmian: 1
REGON:
365802260
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-11-07
zmian: 1
Forma prawna
FUNDACJA
Data rejestracji:
2016-11-07
Data ostatniego wpisu:
2022-06-07
Data rozpoczęcia działalności:
2016-11-07
Status OPP:
tak
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-11-07
zmian: 2
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI, WE WSZYSTKICH SPRAWACH Z WYJĄTKIEA MAJĄTKOWYCH, SKŁADAĆ MOŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE; GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, OŚWIADCZENIA W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SKŁADA JEDNOOSOBOWO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
Członkowie reprezentacji:
  • Barbara Mirecka
  • Agnieszka Bogdańska
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-11-07
zmian: 3
Organ nadzoru:
RADA FUNDACJI
Osoby wchodzące w skład:
  • Paweł Krzysztof Macikowski
  • Agnieszka Monika Zbroszczyk
  • Stanisław Jan Kwiecień
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-11-07
zmian: 2
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-11-07
zmian: 1
Powiat
PRZYSUSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-11-07
zmian: 1
Gmina
PRZYSUCHA
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-11-07
zmian: 1
Miejscowość:
RUSKI BRÓD
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-11-07
zmian: 1
Kod pocztowy:
26-400
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-11-07
zmian: 1
Ulica
GŁÓWNA
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-12-22
zmian: 1
94,
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-11-07
zmian: 1
lok.
---
Poczta:
PRZYSUCHA
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-11-07
zmian: 1
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail
-
Cel działalności organizacji
1. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH! ZAGROŻONYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, 2. SPRAWOWANIE OPIEKI NAD OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI (DZIEĆMI, MŁODZIEŻĄ, OSOBAMI DOROSŁYMI), UDZIELANIE IM POMOCY W PODNOSZENIU WYKSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, 3. WSPIERANIE DZIAŁANIA RODZICÓW NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA, TERAPEUTYCZNE ODDZIAŁYWANIE NA RODZINĘ DZIECKA I PRZYGOTOWANIE JEJ DO PRACY REHABILITACYJNEJ, 4. PROPAGOWANIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO ZAPOBIEGANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 5. PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY LUB ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZAGROŻONYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, 6. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ, 7. PROWADZENIE DZIAŁAŃ PRZECIWKO WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 8. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI, KTÓRYCH CELAMI STATUTOWYMI JEST: DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WYKLUCZONYCH I ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM, 9. WSPÓŁPRACA Z RÓŻNYMI PLACÓWKAMI Z OBSZARU DZIAŁANIA FUNDACJI ZAJMUJĄCYMI SIĘ PROBLEMAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, TAKIMI JAK OŚRODKI DIAGNOSTYCZNE, LECZNICZE, REHABILITACYJNE, PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, 10. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, 11. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, W SZCZEGÓLNOŚCI REALIZOWANA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZAGROŻONYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, 12. WYKONYWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZAGROŻONYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, CD CELU W PAR. 8 STATUTU W SPOŁECZEŃSTWIE PROBLEMÓW OSÓB
Klasyfikacja działalności
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies