Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ

KRS:
0000007548
NIP:
5540312510
REGON
090538318
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Stowarzyszeń
Dane podstawowe
KRS:
0000007548
NIP:
5540312510
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-12-28
zmian: 1
REGON:
090538318
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-11
zmian: 1
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Data rejestracji:
2001-04-11
Data ostatniego wpisu:
2024-03-05
Data rozpoczęcia działalności:
2001-04-11
Status OPP:
-
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Nazwa organu reprezentacji:
KIEROWNIK SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Sposób reprezentacji:
-
Członkowie reprezentacji:
-
Organ nadzoru:
RADA SPOŁECZNA
Osoby wchodzące w skład:
  • Jan Sapieżko
  • Łukasz Paweł Schreiber
  • Katarzyna Florek
  • Remigiusz Zieliński
  • Mariusz Uszyński
  • Cezary Gronkiewicz
  • Andrzej Antoni Siewkowski
HISTORIA ZMIANx
od: 2012-04-05
zmian: 3
Dane adresowe
Województwo:
KUJAWSKO-POMORSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-11
zmian: 1
Powiat
M. BYDGOSZCZ
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-11
zmian: 1
Gmina
M. BYDGOSZCZ
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-11
zmian: 1
Miejscowość:
BYDGOSZCZ
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-11
zmian: 1
Kod pocztowy:
85-681
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-11
zmian: 1
Ulica
POWSTAŃCÓW WARSZAWY
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-11
zmian: 1
5,
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-11
zmian: 1
lok.
BRAK
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-11
zmian: 1
Poczta:
BYDGOSZCZ
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-11
zmian: 1
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail
SZPITAL@10WSK.MIL.PL
Cel działalności organizacji
1. WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ POLEGAJĄCEJ NA UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RODZAJU: 1) STACJONARNE I CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE: - SZPITALNE, - INNE NIŻ SZPITALNE, 2) AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE ORAZ PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA. 2. UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH UBEZPIECZONYM ORAZ INNYM OSOBOM UPRAWNIONYM DO TYCH ŚWIADCZEŃ NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW NIEODPŁATNIE, ZA CZĘŚCIOWĄ LUB CAŁKOWITĄ ODPŁATNOŚCIĄ 3. REALIZACJA INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ PODMIOT TWORZĄCY ORAZ INNE UPRAWNIONE ORGANY. 4. UDZIELANIE ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA RZECZ OSÓB, KTÓRE NIE SĄ UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH PODMIOTÓW. 5. REALIZACJA ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH I BADAWCZYCH. 6. REALIZACJA PRZEWIDZIANYCH PRZEPISAMI ZADAŃ NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA. 7. UCZESTNICZENIE W PRZYGOTOWYWANIU OSÓB DO WYKONYWANIA ZAWODU MEDYCZNEGO I KSZTAŁCENIU OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWÓD MEDYCZNY, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE: 1) PROWADZENIA: A) SZKOLENIA PRZEDDYPLOMOWEGO DLA STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH I INNYCH UCZELNI PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ I BADAWCZĄ W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH, B) STAŻY ORAZ SZKOLEŃ PRZEDDYPLOMOWYCH DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE, C) PRAKTYK I PRZYUCZANIA ZAWODOWEGO DLA SŁUCHACZY ŚREDNICH I POMATURALNYCH SZKÓŁ MEDYCZNYCH, D) SZKOLEŃ Z ZAKRESU POMOCY MEDYCZNEJ I RATOWNICTWA MEDYCZNEGO; 2) ORGANIZOWANIA SYMPOZJÓW NAUKOWYCH, KONFERENCJI TEMATYCZNYCH I INNYCH FORM KSZTAŁCENIA. 8. DO ZADAŃ WŁASNYCH SZPITALA NALEŻY RÓWNIEŻ REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ, NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA, MINISTRA WŁAŚCIWEGO DS. ZDROWIA, JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH ORGANÓW W ZAKRESIE OKREŚLONYM W ROZDZIALE II STATUTU.
Klasyfikacja działalności
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies