Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŻAROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000011337
NIP:
8842266174
REGON:
890725679
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000011337
REGON:
890725679
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-11
zmian: 1
NIP:
8842266174
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-12-19
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2001-05-11
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2001-05-11
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-11
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
13 392 200,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-11
zmian: 6
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji:
DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SPÓŁCE MOŻE ZOSTAĆ USTANOWIONA WYŁĄCZNIE PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, BĄDŹ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI DOTYCZĄCYCH PRAW MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ 5.000 EURO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Członkowie reprezentacji:
 • Magdalena Gołdyn Szumlańska
 • Grzegorz Osiecki
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-11
zmian: 4
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Lech Markiewicz
 • Beata Nejman
 • Lilla Gruntkowska
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-12-16
zmian: 15
Wspólnicy:
 • GMINA ŻARÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-11
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
DOLNOŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-11
zmian: 1
Powiat:
ŚWIDNICKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-11
zmian: 1
Gmina:
ŻARÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-11
zmian: 1
Miejscowość:
ŻARÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-11
zmian: 1
Kod pocztowy:
58-130
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-11
zmian: 1
Ulica:
SŁOWIAŃSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-11
zmian: 1
Nr budynku
16
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-11
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
ŻARÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-11
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 36.00.Z
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 36.00.Z
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-05-11
  zmian: 2
 • 37.00.Z
  ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 42.21.Z
  Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 43.22.Z
  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 49.41.Z
  Transport drogowy towarów
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 71.12.Z
  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 71.20.B
  Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 77.32.Z
  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • 77.39.Z
  Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies