Profil firmy
Firma z KRS

"ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"

KRS:
0000505915
NIP:
8840007913
REGON:
022314052
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000505915
REGON:
022314052
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-11
zmian: 1
NIP:
8840007913
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-11
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2014-04-11
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2014-04-11
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-11
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
6 687 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-11
zmian: 5
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Członkowie reprezentacji:
 • Ryszard Leszek Dyko
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-11
zmian: 7
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Magdalena Karpowicz Hołubecka
 • Krzysztof Sołtys
 • Justyna Chrebela
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-11
zmian: 2
Wspólnicy:
 • GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-11
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
DOLNOŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-11
zmian: 1
Powiat:
ŚWIDNICKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-11
zmian: 1
Gmina:
JAWORZYNA ŚLĄSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-11
zmian: 1
Miejscowość:
JAWORZYNA ŚLĄSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-11
zmian: 1
Kod pocztowy:
58-140
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-11
zmian: 1
Ulica:
ŚWIDNICKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-11
zmian: 1
Nr budynku
9
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-11
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
JAWORZYNA ŚLĄSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-11
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
KONTAKT@ZUKJAWORZYNA.PL
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 36.00.Z
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 36.00.Z
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2014-04-11
  zmian: 2
 • 37.00.Z
  ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 38.11.Z
  Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 42.11.Z
  Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 42.21.Z
  Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.32.Z
  Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 81.29.Z
  Pozostałe sprzątanie
 • 81.30.Z
  Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 96.09.Z
  Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies