Profil firmy
Firma z KRS

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ŁAGIEWNIKACH

KRS:
0000468404
NIP:
8822118341
REGON:
022116748
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000468404
REGON:
022116748
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-04
zmian: 1
NIP:
8822118341
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-04
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2013-07-04
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2013-07-04
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-04
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
2 114 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-04
zmian: 2
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSZELKICH DOKUMENTÓW WYMAGANE JEST OŚWIADCZENIE WOLI SKŁADANE PRZEZ JEDNOOSOBOWY ZARZĄD LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNE.
Członkowie reprezentacji:
 • Maciej Paweł Wawrzyniak
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-04
zmian: 2
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Marek Mieczysław Piorun
 • Piotr Sikora
 • Jolanta Piasecka Kozyra
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-04
zmian: 4
Wspólnicy:
 • GMINA ŁAGIEWNIKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-04
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
DOLNOŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-04
zmian: 1
Powiat:
DZIERŻONIOWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-04
zmian: 1
Gmina:
ŁAGIEWNIKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-04
zmian: 1
Miejscowość:
ŁAGIEWNIKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-04
zmian: 1
Kod pocztowy:
58-210
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-04
zmian: 1
Ulica:
SŁOWIAŃSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-04
zmian: 1
Nr budynku
13
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-04
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
ŁAGIEWNIKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-04
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 36.00.Z
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 36.00.Z
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2013-07-04
  zmian: 3
 • 37.00.Z
  ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 38.11.Z
  Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 42.11.Z
  Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 42.21.Z
  Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 49.50.B
  Transport rurociągowy pozostałych towarów
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 71.12.Z
  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 81.29.Z
  Pozostałe sprzątanie
 • 81.30.Z
  Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies