Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

"ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH I TRANSPORTU PUBLICZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"

KRS:
0000009336
NIP:
6922282211
REGON:
390928599
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000009336
REGON:
390928599
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-02-19
zmian: 1
NIP:
6922282211
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-07-04
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2001-05-15
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2001-05-15
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-15
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
3 571 500,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-15
zmian: 22
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
"ZARZĄD"
Sposób reprezentacji:
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT W PRZYPADKU JEGO POWOŁANIA.
Członkowie reprezentacji:
 • Robert Adamczyk
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-15
zmian: 9
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Jurand Julian Jezioro
 • Tomasz Górzyński
 • Rafał Stanisław Ziółkowski
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-02-19
zmian: 22
Wspólnicy:
 • GMINA CHOCIANÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-15
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
DOLNOŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-15
zmian: 1
Powiat:
POLKOWICKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-15
zmian: 1
Gmina:
CHOCIANÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-15
zmian: 1
Miejscowość:
CHOCIANÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-15
zmian: 1
Kod pocztowy:
59-140
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-15
zmian: 1
Ulica:
GŁOGOWSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-15
zmian: 1
Nr budynku
14
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-15
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
CHOCIANÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-15
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
SEKRETARIAT@ZUKITP-CHOCIANOW.PL
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 36.00.Z
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 36.00.Z
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-05-15
  zmian: 6
 • 37.00.Z
  ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 38.21.Z
  Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 39.00.Z
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • 42.21.Z
  Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 81.21.Z
  Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 94.91.Z
  Działalność organizacji religijnych
 • 96.03.Z
  Pogrzeby i działalność pokrewna
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies