Profil firmy
Firma z KRS

TYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSKARD"

KRS:
0000107899
NIP:
6460009980
REGON:
000484794
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000107899
REGON:
000484794
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-23
zmian: 1
NIP:
6460009980
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-09-19
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2002-04-23
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2002-04-23
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-23
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółdzielnie
Forma prawna:
SPÓŁDZIELNIA
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
-
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZADU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
Członkowie reprezentacji:
 • Marek Sękiewicz
 • Piotr Józef Polis
 • Ewa Edyta Matusik
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-23
zmian: 10
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Elżbieta Tarnowska
 • Jan Zaborowski
 • Bogumił Musiał
 • Zbigniew Rudziński
 • Grzegorz Lutnik
 • Zofia Gawlik
 • Teresa Mazur
 • Krzysztof Jaromin
 • Piotr Lada
 • Wiktor Szejner
 • Marzena Mocarska
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-23
zmian: 15
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
ŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-23
zmian: 1
Powiat:
M. TYCHY
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-23
zmian: 1
Gmina:
M. TYCHY
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-23
zmian: 1
Miejscowość:
TYCHY
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-23
zmian: 1
Kod pocztowy:
43-100
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-23
zmian: 1
Ulica:
HENRYKA DĄBROWSKIEGO
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-23
zmian: 1
Nr budynku
39
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-23
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
TYCHY
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-23
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
OSKARD@OSKARD.TYCHY.PL
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 41.20.Z
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2002-04-23
  zmian: 5
 • 49.39.Z
  Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • 66.19.Z
  Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.32.Z
  Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 70.22.Z
  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 85.60.Z
  Działalność wspomagająca edukację
 • 88.99.Z
  Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 90.04.Z
  Działalność obiektów kulturalnych
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies