Profil firmy
Firma z KRS

SWIMSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000505338
NIP:
8992752663
REGON:
022393488
Wizytówka firmy
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000505338
REGON:
022393488
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-08-13
zmian: 1
NIP:
8992752663
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-06-13
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2014-04-09
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2014-04-09
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-09
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Ikona
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
100 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-09
zmian: 2
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE. NATOMIAST W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU (ZARÓWNO PREZES ZARZĄDU, JAK I POSZCZEGÓLNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU) SĄ UPRAWNIENI SAMODZIELNIE.
Członkowie reprezentacji:
 • Andrzej Stanisław Olesiński
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-09
zmian: 1
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Andrzej Stanisław Olesiński
 • Rafał Stanisław Olesiński
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-09
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
DOLNOŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-09
zmian: 1
Powiat:
WROCŁAW
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-09
zmian: 2
Gmina:
WROCŁAW
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-09
zmian: 2
Miejscowość:
WROCŁAW
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-09
zmian: 1
Kod pocztowy:
53-505
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-09
zmian: 4
Ulica:
JOACHIMA LELEWELA
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-09
zmian: 4
Nr budynku
4
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-09
zmian: 4
Nr lokalu
---
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-03-10
zmian: 3
Poczta:
WROCŁAW
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-09
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność według PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 32.30.Z
  Produkcja sprzętu sportowego
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2014-04-09
  zmian: 2
 • 32.40.Z
  Produkcja gier i zabawek
 • 32.99.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 46.42.Z
  Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
 • 46.52.Z
  Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • 47.19.Z
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.43.Z
  Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.64.Z
  Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.91.Z
  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies