Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

"ŚWIDNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŚWIDNICY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000071126
NIP:
8840010370
REGON:
890621738
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000071126
REGON:
890621738
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-15
zmian: 1
NIP:
8840010370
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-02-02
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2001-12-15
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2001-12-15
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-15
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
58 427 622,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-15
zmian: 11
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. DO KWOTY 6.000 EURO (SZEŚĆ TYSIĘCY) A) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB KAŻDY Z PROKURENTÓW SAMODZIELNIE. 2. POWYŻEJ KWOTY 6.000 EURO (SZEŚĆ TYSIĘCY) A) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
Członkowie reprezentacji:
 • Tomasz Jaworski
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-15
zmian: 4
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Eugeniusz Janusz
 • Henryk Rataj
 • Bartłomiej Ciążyński
 • Anna Grochowalska
 • Jan Waldemar Swiniewicz
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-15
zmian: 28
Wspólnicy:
 • GMINA MIEJSKA ŚWIDNICA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-15
zmian: 5
Dane adresowe
Województwo:
DOLNOŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-15
zmian: 1
Powiat:
ŚWIDNICKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-15
zmian: 1
Gmina:
ŚWIDNICA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-15
zmian: 1
Miejscowość:
ŚWIDNICA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-15
zmian: 1
Kod pocztowy:
58-100
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-15
zmian: 1
Ulica:
WROCŁAWSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-15
zmian: 1
Nr budynku
10
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-15
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
ŚWIDNICA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-15
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 37.00.Z
  ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 36.00.Z
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-12-15
  zmian: 5
 • 37.00.Z
  ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 38.21.Z
  Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 42.21.Z
  Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 42.91.Z
  Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • 42.99.Z
  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.29.Z
  Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.99.Z
  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 71.12.Z
  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 93.11.Z
  Działalność obiektów sportowych
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies