Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

S + I PERSONNEL - LOGISTICS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SKRÓT FIRMY S + I P -LE SP. Z O.O.)

KRS:
0000006047
NIP:
8461542453
REGON:
791005358
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000006047
REGON:
791005358
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-06-07
zmian: 1
NIP:
8461542453
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-02-16
zmian: 1
Status NIP:
UCHYLONY
Data wpisu do rejestru:
2001-04-03
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2001-04-03
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-03
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
54 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-03
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Członkowie reprezentacji:
 • Sławomir Szpakowski
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-03
zmian: 2
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Henryk Jarmoszko
 • Sławomir Szpakowski
 • Heinz Johann Lemanczuk
 • Ulrich Kadelika
 • Klaus Dieter Koslowski
 • Michael Peter Johansen
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-03
zmian: 1
Dane adresowe
Status adresu:
UCHYLONY
Województwo:
PODLASKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-03
zmian: 1
Powiat:
AUGUSTOWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-03
zmian: 1
Gmina:
AUGUSTÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-03
zmian: 1
Miejscowość:
AUGUSTÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-03
zmian: 1
Kod pocztowy:
---
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-03
zmian: 2
Ulica:
---
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-03
zmian: 2
Nr budynku
---
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-03
zmian: 2
Nr lokalu
---
Poczta:
---
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-03
zmian: 2
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 16.10.Z
  Produkcja wyrobów tartacznych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-04-03
  zmian: 1
 • 23.61.Z
  Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
 • 23.63.Z
  Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
 • 25.62.Z
  Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • 33.11.Z
  Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • 33.15.Z
  Naprawa i konserwacja statków i łodzi
 • 33.19.Z
  Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • 33.20.Z
  Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 38.22.Z
  Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • 41.20.Z
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.22.Z
  Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-04-03
  zmian: 1
 • 42.99.Z
  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.12.Z
  Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.13.Z
  Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • 43.22.Z
  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.Z
  Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.31.Z
  Tynkowanie
 • 43.32.Z
  Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.33.Z
  Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • 43.34.Z
  Malowanie i szklenie
 • 43.91.Z
  Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-04-03
  zmian: 1
 • 43.99.Z
  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 45.19.Z
  Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.20.Z
  Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.31.Z
  Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.32.Z
  Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 46.11.Z
  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 • 46.12.Z
  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • 46.13.Z
  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • 46.14.Z
  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
 • 46.15.Z
  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-04-03
  zmian: 1
 • 46.51.Z
  Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • 46.52.Z
  Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • 46.66.Z
  Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
 • 46.69.Z
  Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • 46.73.Z
  Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 46.90.Z
  Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.59.Z
  Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 49.39.Z
  Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 49.42.Z
  Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • 52.10
  Magazynowanie i przechowywanie towarów
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-04-03
  zmian: 1
 • 52.21.Z
  Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 58.29.Z
  Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 • 62.09.Z
  Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 68.10.Z
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 77.39.Z
  Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 80.20.Z
  Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • 81.29.Z
  Pozostałe sprzątanie
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies