Profil firmy
Firma z KRS

RONMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0001086695
NIP:
7322216979
REGON:
527678820
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0001086695
REGON:
527678820
HISTORIA ZMIANx
od: 2024-02-07
zmian: 1
NIP:
7322216979
HISTORIA ZMIANx
od: 2024-02-07
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2024-02-07
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2024-02-07
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2024-02-07
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
50 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2024-02-07
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Członkowie reprezentacji:
 • Rafał Ronowicz
 • Tomasz Ronowicz
HISTORIA ZMIANx
od: 2024-02-07
zmian: 1
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Rafał Ronowicz
 • Tomasz Ronowicz
HISTORIA ZMIANx
od: 2024-02-07
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
ŁÓDZKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2024-02-07
zmian: 1
Powiat:
ZGIERSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2024-02-07
zmian: 1
Gmina:
ZGIERZ
HISTORIA ZMIANx
od: 2024-02-07
zmian: 1
Miejscowość:
ZGIERZ
HISTORIA ZMIANx
od: 2024-02-07
zmian: 1
Kod pocztowy:
95-100
HISTORIA ZMIANx
od: 2024-02-07
zmian: 1
Ulica:
ALEKSANDROWSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2024-02-07
zmian: 1
Nr budynku
26
HISTORIA ZMIANx
od: 2024-02-07
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
ZGIERZ
HISTORIA ZMIANx
od: 2024-02-07
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 42.22.Z
  Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 33.14.Z
  Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2024-02-07
  zmian: 1
 • 33.20.Z
  Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 41.10.Z
  Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.21.Z
  Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 42.22.Z
  Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 42.99.Z
  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43
  ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
 • 46.90.Z
  Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 71.12.Z
  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies