Profil firmy
Firma z KRS

REAL GREEN SPRZEDAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0001085971
NIP:
7732507067
REGON:
527638772
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0001085971
REGON:
527638772
HISTORIA ZMIANx
od: 2024-02-05
zmian: 1
NIP:
7732507067
HISTORIA ZMIANx
od: 2024-02-05
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2024-02-05
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2024-02-05
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2024-02-05
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
5 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2024-02-05
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członkowie reprezentacji:
 • Ryszard Pikuła
HISTORIA ZMIANx
od: 2024-02-05
zmian: 1
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Anita Joanna Błońska
 • Arkadiusz Mariusz Dąbrowski
 • Agnieszka Barbara Pacocha
 • Marcin Piotr Jabłoński
 • Ryszard Pikuła
HISTORIA ZMIANx
od: 2024-02-05
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
ŁÓDZKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2024-02-05
zmian: 1
Powiat:
TOMASZOWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2024-02-05
zmian: 1
Gmina:
UJAZD
HISTORIA ZMIANx
od: 2024-02-05
zmian: 1
Miejscowość:
OSIEDLE NIEWIADÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2024-02-05
zmian: 1
Kod pocztowy:
97-225
HISTORIA ZMIANx
od: 2024-02-05
zmian: 1
Ulica:
---
Nr budynku
49
HISTORIA ZMIANx
od: 2024-02-05
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
OSIEDLE NIEWIADÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2024-02-05
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 46.19.Z
  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 41.10.Z
  Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2024-02-05
  zmian: 1
 • 41.20.Z
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 43.29.Z
  Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.39.Z
  Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.99.Z
  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.19.Z
  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 68.31.Z
  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 71.11.Z
  Działalność w zakresie architektury
 • 81.30.Z
  Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 82.11.Z
  Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies