Profil firmy
Firma z KRS

"PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - PRZEMYSŁOWO - HANDLOWE RADPASZ - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"

KRS:
0000066904
NIP:
9141002709
REGON:
930226632
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000066904
REGON:
930226632
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-11-30
zmian: 1
NIP:
9141002709
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-01-16
zmian: 1
Status NIP:
UCHYLONY
Data wpisu do rejestru:
2001-11-30
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2001-11-30
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-11-30
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
450 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-11-30
zmian: 3
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
400,00
Suma zaległości:
400,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-04-10
zmian: 1
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES LUB ŁĄCZNIE OBAJ WICEPREZESI.
Członkowie reprezentacji:
 • Dominik Roman Krzyżanowski
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-11-30
zmian: 3
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Dagmara Krzeczkowska
 • Halina Krzyżanowska
 • Dominik Roman Krzyżanowski
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-11-30
zmian: 5
Dane adresowe
Województwo:
DOLNOŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-11-30
zmian: 1
Powiat:
DZIERŻONIOWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-11-30
zmian: 1
Gmina:
ŁAGIEWNIKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-11-30
zmian: 1
Miejscowość:
RADZIKÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-11-30
zmian: 1
Kod pocztowy:
58-210
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-11-30
zmian: 1
Ulica:
---
Nr budynku
16
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-11-30
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
ŁAGIEWNIKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-11-30
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 01.4
  Chów i hodowla zwierząt
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-11-30
  zmian: 1
 • 01.64
  Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
 • 03.2
  Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych
 • 10.39
  Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
 • 10.91
  Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
 • 16.29
  Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
 • 28.30
  Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
 • 33.20.Z
  Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 46.21
  Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
 • 46.22
  Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
 • 47.59
  Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-11-30
  zmian: 1
 • 47.64
  Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.65
  Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.76
  Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.77
  Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.78
  Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 49.41
  Transport drogowy towarów
 • 49.42
  Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • 52.10
  Magazynowanie i przechowywanie towarów
 • 75.00
  DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
 • 81.30
  Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-11-30
  zmian: 1
 • 95.22
  Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies