Profil firmy
Firma z KRS

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH ZASKÓRSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000050479
NIP:
7991782271
REGON:
671983371
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000050479
REGON:
671983371
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-09
zmian: 1
NIP:
7991782271
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-06-14
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2001-10-09
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2001-10-09
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-09
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
720 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-09
zmian: 3
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
Członkowie reprezentacji:
 • Jan Bogusław Kubicki
 • Jerzy Jan Gorzeń
 • Marcin Łukasz Zaskórski
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-09
zmian: 4
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Krzysztof Jankowski
 • Jarosław Kamil Zaskórski
 • Agnieszka Ewa Zaskórska
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-09
zmian: 5
Wspólnicy:
 • Jan Bogusław Kubicki
 • Zbigniew Adam Michalczyk
 • Marcin Łukasz Zaskórski
 • Jarosław Kamil Zaskórski
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-09
zmian: 4
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-09
zmian: 1
Powiat:
PRZYSUSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-09
zmian: 1
Gmina:
GIELNIÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-09
zmian: 2
Miejscowość:
GIELNIÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-09
zmian: 2
Kod pocztowy:
26-434
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-09
zmian: 2
Ulica:
OPOCZYŃSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-09
zmian: 2
Nr budynku
38
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-09
zmian: 2
Nr lokalu
---
Poczta:
GIELNIÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-09
zmian: 2
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
BIURO@PRDGIELNIOW.PL
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 08.12.Z
  Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-10-09
  zmian: 2
 • 42.11.Z
  Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 42.91.Z
  Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • 42.99.Z
  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.11.Z
  Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.Z
  Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.22.Z
  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.Z
  Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 46.12.Z
  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • 46.13.Z
  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • 46.71.Z
  Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-10-09
  zmian: 2
 • 46.73.Z
  Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 77.32.Z
  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies