Profil firmy
Firma z KRS

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W JEDWABNEM

KRS:
0000564052
NIP:
7182142180
REGON:
361775833
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000564052
REGON:
361775833
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-06-23
zmian: 1
NIP:
7182142180
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-06-22
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2015-06-22
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2015-06-22
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-06-22
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
5 488 500,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-06-22
zmian: 12
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
Członkowie reprezentacji:
 • Rafał Konopka
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-06-22
zmian: 5
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Zenon Tercjak
 • Paweł Stachwiuk
 • Anna Monika Ambrożewska
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-06-22
zmian: 4
Wspólnicy:
 • GMINA JEDWABNE
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-06-22
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
PODLASKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-06-22
zmian: 1
Powiat:
ŁOMŻYŃSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-06-22
zmian: 1
Gmina:
JEDWABNE
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-06-22
zmian: 1
Miejscowość:
JEDWABNE
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-06-22
zmian: 1
Kod pocztowy:
18-420
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-06-22
zmian: 1
Ulica:
ADAMA MICKIEWICZA
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-06-22
zmian: 1
Nr budynku
4
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-06-22
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
JEDWABNE
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-06-22
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
PGK@ONET.COM.PL
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 36.00.Z
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 36.00.Z
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2015-06-22
  zmian: 1
 • 37.00.Z
  ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 38.11.Z
  Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.12.Z
  Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • 38.21.Z
  Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.22.Z
  Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • 38.31.Z
  Demontaż wyrobów zużytych
 • 38.32.Z
  Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • 39.00.Z
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • 41.20.Z
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies