Profil firmy
Firma z KRS

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000155601
NIP:
9191257274
REGON:
950288971
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000155601
REGON:
950288971
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-03-18
zmian: 1
NIP:
9191257274
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-04-23
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2003-03-18
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2003-03-18
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-03-18
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
19 023 900,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-03-18
zmian: 17
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES SPÓŁKI SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PONADTO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST RÓWNIEŻ WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNE DWÓCH PROKURENTÓW.
Członkowie reprezentacji:
 • Małgorzata Bocheńska
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-03-18
zmian: 5
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Piotr Paweł Banach
 • Katarzyna Kubit
 • Tomasz Artur Puk
 • Piotr Mazurek
 • Artur Bernard Trześniowski
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-03-18
zmian: 23
Wspólnicy:
 • GMINA MIEJSKA HRUBIESZÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-03-18
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
LUBELSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-03-18
zmian: 1
Powiat:
HRUBIESZOWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-03-18
zmian: 1
Gmina:
HRUBIESZÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-03-18
zmian: 1
Miejscowość:
HRUBIESZÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-03-18
zmian: 1
Kod pocztowy:
22-500
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-03-18
zmian: 1
Ulica:
KRUCZA
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-03-18
zmian: 1
Nr budynku
20
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-03-18
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
HRUBIESZÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-03-18
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 36.00.Z
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 36.00.Z
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2003-03-18
  zmian: 4
 • 37.00.Z
  ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 38.11.Z
  Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.21.Z
  Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.31.Z
  Demontaż wyrobów zużytych
 • 42.21.Z
  Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 42.99.Z
  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • 68.32.Z
  Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 69.20.Z
  Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies