Profil firmy
Firma z KRS

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000044746
NIP:
7990004028
REGON:
670984138
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000044746
REGON:
670984138
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-21
zmian: 1
NIP:
7990004028
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-06-22
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2001-09-21
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2001-09-21
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-21
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
4 091 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-21
zmian: 11
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
Członkowie reprezentacji:
 • Adam Tokarski
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-21
zmian: 12
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Jarosław Antoni Pawlik
 • Krzysztof Tadeusz Socha
 • Józef Woźniak
 • Jan Skalski
 • Mirosław Pilipczuk
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-21
zmian: 9
Wspólnicy:
 • GMINA I MIASTO PRZYSUCHA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-21
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-21
zmian: 1
Powiat:
PRZYSUSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-21
zmian: 1
Gmina:
PRZYSUCHA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-21
zmian: 1
Miejscowość:
PRZYSUCHA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-21
zmian: 1
Kod pocztowy:
26-400
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-21
zmian: 1
Ulica:
TARGOWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-21
zmian: 2
Nr budynku
52
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-21
zmian: 2
Nr lokalu
---
Poczta:
PRZYSUCHA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-21
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 36.00.Z
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 35.30.Z
  Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-09-21
  zmian: 2
 • 36.00.Z
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
 • 37.00.Z
  ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 38.11.Z
  Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.12.Z
  Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • 39.00.Z
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • 41.20.Z
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.21.Z
  Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.32.Z
  Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies