Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE W BRZESKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000250968
NIP:
8691863043
REGON:
120172277
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000250968
REGON:
120172277
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-02-27
zmian: 2
NIP:
8691863043
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-11-16
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2006-02-27
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2006-02-27
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-02-27
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
733 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-02-27
zmian: 2
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI, JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, UPRAWNIONY DO TEGO JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, NATOMIAST JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członkowie reprezentacji:
 • Magdalena Maria Gwiżdż
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-02-27
zmian: 9
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Wojciech Krzyżak
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-02-27
zmian: 7
Dane adresowe
Województwo:
MAŁOPOLSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-02-27
zmian: 1
Powiat:
TARNOWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-02-27
zmian: 2
Gmina:
WOJNICZ
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-02-27
zmian: 3
Miejscowość:
ŁUKANOWICE
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-02-27
zmian: 3
Kod pocztowy:
32-830
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-02-27
zmian: 3
Ulica:
---
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-02-27
zmian: 2
Nr budynku
247
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-02-27
zmian: 3
Nr lokalu
---
Poczta:
ŁUKANOWICE
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-02-27
zmian: 3
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 08.11.Z
  Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2006-02-27
  zmian: 2
 • 08.12.Z
  Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
 • 09.90.Z
  Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
 • 23.61.Z
  Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
 • 23.62.Z
  Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
 • 23.63.Z
  Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
 • 23.69.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
 • 23.70.Z
  Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
 • 23.99.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 39.00.Z
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • 41.20.Z
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2006-02-27
  zmian: 2
 • 42.11.Z
  Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 42.13.Z
  Roboty związane z budową mostów i tuneli
 • 42.21.Z
  Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 42.22.Z
  Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 42.99.Z
  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.11.Z
  Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.Z
  Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.13.Z
  Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • 43.21.Z
  Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.29.Z
  Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2006-02-27
  zmian: 2
 • 43.99.Z
  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.12.Z
  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • 46.18.Z
  Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • 46.71.Z
  Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • 46.73.Z
  Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 47.30.Z
  Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • 49.41.Z
  Transport drogowy towarów
 • 52.10.A
  Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
 • 52.10.B
  Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 52.21.Z
  Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2006-02-27
  zmian: 2
 • 52.24.C
  Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 71.12
  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 71.20.B
  Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 77.12.Z
  Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 77.32.Z
  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • 77.39.Z
  Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 81.21.Z
  Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 81.29.Z
  Pozostałe sprzątanie
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies