Profil firmy
Firma z KRS

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000036728
NIP:
7181685820
REGON:
450665219
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000036728
REGON:
450665219
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-17
zmian: 1
NIP:
7181685820
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-05-24
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2001-08-17
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2001-08-17
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-17
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
1 799 200,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-17
zmian: 3
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Członkowie reprezentacji:
 • Wojciech Tomasz Olechwierowicz
 • Marcin Łempicki
 • Jacek Łukasz Pastor
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-17
zmian: 3
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Zdzisław Jabłoński
 • Edward Łempicki
 • Krzysztof Marian Stachelski
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-17
zmian: 7
Wspólnicy:
 • Edward Łempicki
 • Wojciech Tomasz Olechwierowicz
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-17
zmian: 3
Dane adresowe
Województwo:
PODLASKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-17
zmian: 1
Powiat:
ŁOMŻA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-17
zmian: 2
Gmina:
ŁOMŻA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-17
zmian: 1
Miejscowość:
ŁOMŻA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-17
zmian: 1
Kod pocztowy:
18-400
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-17
zmian: 1
Ulica:
POLIGONOWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-17
zmian: 2
Nr budynku
32
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-17
zmian: 2
Nr lokalu
---
Poczta:
ŁOMŻA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-17
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 42.11.Z
  Roboty związane z budową dróg i autostrad
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 23.99.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-08-17
  zmian: 3
 • 42.11.Z
  Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 42.12.Z
  Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • 42.13.Z
  Roboty związane z budową mostów i tuneli
 • 42.21.Z
  Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 42.22.Z
  Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 42.99.Z
  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.21.Z
  Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z
  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 49.41.Z
  Transport drogowy towarów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies