Profil firmy
Firma z KRS

PRO-ECO-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000613678
NIP:
5732863884
REGON:
364232978
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000613678
REGON:
364232978
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-04-18
zmian: 1
NIP:
5732863884
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-04-19
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2016-04-18
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2016-04-18
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-04-18
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
5 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-04-18
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UMOCOWANY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 200.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH), PRZY OŚWIADCZENIACH O WARTOŚCI POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Członkowie reprezentacji:
 • Artur Jan Brodziński
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-04-18
zmian: 1
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Artur Jan Brodziński
 • Karolina Anna Nowakowska
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-04-18
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
ŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-04-18
zmian: 3
Powiat:
MYSZKOWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-04-18
zmian: 4
Gmina:
MYSZKÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-04-18
zmian: 4
Miejscowość:
MYSZKÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-04-18
zmian: 4
Kod pocztowy:
42-300
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-04-18
zmian: 4
Ulica:
PUŁASKIEGO
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-04-18
zmian: 4
Nr budynku
68 G
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-04-18
zmian: 4
Nr lokalu
---
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-04-18
zmian: 4
Poczta:
MYSZKÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-04-18
zmian: 4
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 41.20.Z
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 33.20.Z
  Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2016-04-18
  zmian: 1
 • 38.21.Z
  Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 39.00.Z
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • 41.20.Z
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 43.39.Z
  Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.99.Z
  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.77.Z
  Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 49.41.Z
  Transport drogowy towarów
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • 82.99.Z
  Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies