Profil firmy
Firma z KRS

OZORKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000104555
NIP:
7321752233
REGON:
471708576
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000104555
REGON:
471708576
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-12
zmian: 1
NIP:
7321752233
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-03-08
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2002-04-12
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2002-04-12
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-12
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
14 949 840,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-12
zmian: 4
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DO SKŁADANIA I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członkowie reprezentacji:
 • Grzegorz Edward Stasiak
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-12
zmian: 8
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Maciej Sławomir Kucharski
 • Robert Brzezowski
 • Andrzej Józef Karolak
 • Karol Kamil Kołakowski
 • Sergiusz Glamkowski
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-01-06
zmian: 20
Wspólnicy:
 • GMINA MIASTA OZORKOWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-12
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
ŁÓDZKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-12
zmian: 1
Powiat:
ZGIERSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-12
zmian: 1
Gmina:
OZORKÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-12
zmian: 1
Miejscowość:
OZORKÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-12
zmian: 1
Kod pocztowy:
95-035
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-12
zmian: 1
Ulica:
ŻWIRKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-12
zmian: 1
Nr budynku
30
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-12
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
OZORKÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-12
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
OPK@OPKSPZOO.EU
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 35.30.Z
  Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 35.30.Z
  Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2002-04-12
  zmian: 6
 • 36.0
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
 • 37.0
  ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 38
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
 • 41
  ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
 • 43
  ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
 • 46.71.Z
  Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • 47.78.Z
  Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 49.4
  Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • 68
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies