Profil firmy
Firma z KRS

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI OSIR STARGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000359707
NIP:
8542367178
REGON:
320765396
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000359707
REGON:
320765396
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-14
zmian: 1
NIP:
8542367178
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-14
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2010-06-28
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2010-06-28
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-28
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
29 740 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-28
zmian: 18
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ MOŻE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członkowie reprezentacji:
 • Grzegorz Chudzik
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-28
zmian: 8
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Przemysław Momot
 • Elżbieta Melania Kowalska
 • Monika Kaszczyszyn Skiba
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-28
zmian: 7
Wspólnicy:
 • GMINA MIASTO STARGARD
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-28
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
ZACHODNIOPOMORSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-28
zmian: 1
Powiat:
STARGARDZKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-28
zmian: 1
Gmina:
STARGARD
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-28
zmian: 2
Miejscowość:
STARGARD
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-28
zmian: 2
Kod pocztowy:
73-110
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-28
zmian: 1
Ulica:
SZCZECIŃSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-28
zmian: 3
Nr budynku
35
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-28
zmian: 1
Nr lokalu
---
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-07-01
zmian: 2
Poczta:
STARGARD
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-28
zmian: 2
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
SEKRETARIAT@OSIR.STARGARD.PL
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 96.04.Z
  Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 47.19.Z
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2010-06-28
  zmian: 4
 • 55.10.Z
  Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.30.Z
  Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • 56.1
  Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
 • 85.51.Z
  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 93.11.Z
  Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z
  Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z
  Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.29.Z
  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.04.Z
  Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies