Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000146122
NIP:
5272391342
REGON:
015314451
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000146122
REGON:
015314451
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-02-28
zmian: 1
NIP:
5272391342
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-07-10
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2003-01-07
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2003-01-07
Status OPP:
-
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
292 808 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-01-07
zmian: 9
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA JEST JEDNOOSOBOWA. 2. ZARZĄD ALBO OSOBA PRZEZ NIEGO WYZNACZONA DOKONUJE ZA SPÓŁKĘ, JAKO PRACODAWCĘ, CZYNNOŚCI W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY.
Członkowie reprezentacji:
 • Andrzej Daniluk
 • Adam Chwieduk
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-01-07
zmian: 27
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Elżbieta Lanc
 • Paweł Michalec
 • Jacek Julian Drozd
 • Anna Maria Pietrońska
 • Bożena Stefania Czarnecka
 • Waldemar Piotr Michalczyk
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-01-07
zmian: 39
Wspólnicy:
 • MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-01-07
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-01-07
zmian: 1
Powiat:
M. ST. WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-01-07
zmian: 1
Gmina:
M. ST. WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-01-07
zmian: 1
Miejscowość:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-01-07
zmian: 1
Kod pocztowy:
01-161
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-01-07
zmian: 1
Ulica:
OBOZOWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-01-07
zmian: 1
Nr budynku
43
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-01-07
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-01-07
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
MPO@MPO.COM.PL
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 38.11.Z
  Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 35.14.Z
  Handel energią elektryczną
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2003-01-07
  zmian: 10
 • 37.00.Z
  ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 38.11.Z
  Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.21.Z
  Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.32.Z
  Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • 39.00.Z
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • 45.20.Z
  Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 71.20.B
  Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 85.59.B
  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies