Profil firmy
Firma z KRS

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W NOWEJ SOLI

KRS:
0000216265
NIP:
9251965716
REGON:
978101117
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000216265
REGON:
978101117
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-11-21
zmian: 1
NIP:
9251965716
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-02-09
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2004-09-01
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2004-09-01
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-09-01
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
64 055 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-09-01
zmian: 11
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
Członkowie reprezentacji:
 • Agata Katarzyna Świderska Ostapiak
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-09-01
zmian: 3
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Gabriela Krzyżańska
 • Danuta Paruszewska
 • Iwona Sondej Barriga
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-09-01
zmian: 2
Wspólnicy:
 • GMINA NOWA SÓL - MIASTO
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-09-01
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
LUBUSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-09-01
zmian: 1
Powiat:
NOWOSOLSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-09-01
zmian: 1
Gmina:
NOWA SÓL
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-09-01
zmian: 1
Miejscowość:
NOWA SÓL
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-09-01
zmian: 1
Kod pocztowy:
67-100
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-09-01
zmian: 1
Ulica:
KONSTRUKTORÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-09-01
zmian: 2
Nr budynku
2
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-09-01
zmian: 2
Nr lokalu
---
Poczta:
NOWA SÓL
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-09-01
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 37.00.Z
  ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 01.11.Z
  Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2004-09-01
  zmian: 4
 • 16.29.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
 • 35.11.Z
  Wytwarzanie energii elektrycznej
 • 35.13.Z
  Dystrybucja energii elektrycznej
 • 35.14.Z
  Handel energią elektryczną
 • 35.21.Z
  Wytwarzanie paliw gazowych
 • 35.22.Z
  Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
 • 35.23.Z
  Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
 • 35.30.Z
  Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • 36.00.Z
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
 • 37.00.Z
  ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2004-09-01
  zmian: 4
 • 38.11.Z
  Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.12.Z
  Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • 38.21.Z
  Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.22.Z
  Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • 38.31.Z
  Demontaż wyrobów zużytych
 • 38.32.Z
  Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • 39.00.Z
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • 42.21.Z
  Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 42.22.Z
  Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 42.99.Z
  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2004-09-01
  zmian: 4
 • 43.22.Z
  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.Z
  Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.99.Z
  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.73.Z
  Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 46.74.Z
  Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • 46.75.Z
  Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 46.77.Z
  Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 46.90.Z
  Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.52.Z
  Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.78.Z
  Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2004-09-01
  zmian: 4
 • 49.41.Z
  Transport drogowy towarów
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 71.11.Z
  Działalność w zakresie architektury
 • 71.12.Z
  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 71.20.A
  Badania i analizy związane z jakością żywności
 • 71.20.B
  Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 73.12.C
  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 • 73.12.D
  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • 77.32.Z
  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • 77.39.Z
  Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2004-09-01
  zmian: 4
 • 81.29.Z
  Pozostałe sprzątanie
 • 81.30.Z
  Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 93.11.Z
  Działalność obiektów sportowych
 • 93.12.Z
  Działalność klubów sportowych
 • 93.13.Z
  Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z
  Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z
  Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.Z
  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.03.Z
  Pogrzeby i działalność pokrewna
 • 96.04.Z
  Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2004-09-01
  zmian: 4
 • 96.09.Z
  Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies