Profil firmy
Firma z KRS

MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WĄBRZEŹNIE

KRS:
0000122859
NIP:
8780004442
REGON:
870489148
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000122859
REGON:
870489148
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-18
zmian: 1
NIP:
8780004442
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-10-27
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2002-07-18
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2002-07-18
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-18
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Ikona
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
24 595 500,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-18
zmian: 9
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Członkowie reprezentacji:
 • Marek Wojciech Kondraciewicz
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-18
zmian: 3
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Marzanna Jadwiga Wiśniewska
 • Tadeusz Dziaduszewski
 • Monika Kochowicz
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-18
zmian: 8
Wspólnicy:
 • GMINA MIASTA WĄBRZEŹNO
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-18
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
KUJAWSKO-POMORSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-18
zmian: 1
Powiat:
WĄBRZESKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-18
zmian: 1
Gmina:
WĄBRZEŹNO
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-18
zmian: 1
Miejscowość:
WĄBRZEŹNO
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-18
zmian: 1
Kod pocztowy:
87-200
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-18
zmian: 1
Ulica:
TYSIĄCLECIA
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-18
zmian: 3
Nr budynku
8 A
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-18
zmian: 3
Nr lokalu
---
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-08-04
zmian: 2
Poczta:
WĄBRZEŹNO
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-18
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność według PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 35.30.Z
  Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2002-07-18
  zmian: 5
 • 36.00.Z
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
 • 37.00.Z
  ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 39.00.Z
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • 42.21.Z
  Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 42.99.Z
  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.22.Z
  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.99.Z
  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 93.11.Z
  Działalność obiektów sportowych
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies