Profil firmy
Firma z KRS

MIĘDZYPOWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W MYSZKOWIE

KRS:
0000160368
NIP:
5770002138
REGON:
000497271
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000160368
REGON:
000497271
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-05-20
zmian: 1
NIP:
5770002138
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-06-08
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2003-05-20
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2003-05-20
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-05-20
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółdzielnie
Forma prawna:
SPÓŁDZIELNIA
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
-
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO PRZY ZAWIERANIU UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO, O KTÓRYM MOWA W ART.49 UST.1 USTAWY - PRAWO BANKOWE, SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK USTANOWIONY BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.
Członkowie reprezentacji:
 • Zofia Maria Jakubczyk
 • Damian Stanisław Kawka
 • Barbara Pelagia Jędryszczak
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-05-20
zmian: 6
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Andrzej Jan Pluta
 • Elżbieta Kościow
 • Antoni Kawka
 • Anna Wiesława Muchla
 • Sławomir Tomasz Kania
 • Marek Gruszka
 • Justyna Elżbieta Myga
 • Stanisława Nowak
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-05-20
zmian: 11
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
ŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-05-20
zmian: 1
Powiat:
MYSZKOWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-05-20
zmian: 1
Gmina:
MYSZKÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-05-20
zmian: 1
Miejscowość:
MYSZKÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-05-20
zmian: 1
Kod pocztowy:
42-300
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-05-20
zmian: 1
Ulica:
KOŚCIUSZKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-05-20
zmian: 1
Nr budynku
111
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-05-20
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
MYSZKÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-05-20
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
BANK@BSMYSZKOW.PL
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 62.09.Z
  Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2003-05-20
  zmian: 5
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • 64.91.Z
  Leasing finansowy
 • 64.99.Z
  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.19.Z
  Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.22.Z
  Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • 66.30.Z
  Działalność związana z zarządzaniem funduszami
 • 68.10.Z
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies