Profil firmy
Firma z KRS

MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000336825
NIP:
8212577607
REGON:
141944750
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000336825
REGON:
141944750
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-09-11
zmian: 1
NIP:
8212577607
HISTORIA ZMIANx
od: 2011-02-28
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2009-09-11
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2009-09-11
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-09-11
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
228 669 500,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-09-11
zmian: 13
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji:
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
Członkowie reprezentacji:
 • Marcin Antoni Kulicki
 • Dariusz Ignacy Młynarczyk
 • Mariusz Mioduski
 • Tomasz Araszkiewicz
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-09-11
zmian: 6
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Marcin Jakubowski
 • Piotr Ludomir Szymanek
 • Dorota Małgorzata Lutomirska
 • Krzysztof Wawrzyniec Borkowski
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-09-11
zmian: 12
Wspólnicy:
 • WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-09-11
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-09-11
zmian: 1
Powiat:
SIEDLECKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-09-11
zmian: 1
Gmina:
SIEDLCE
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-09-11
zmian: 1
Miejscowość:
SIEDLCE
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-09-11
zmian: 1
Kod pocztowy:
08-110
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-09-11
zmian: 1
Ulica:
PONIATOWSKIEGO
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-09-11
zmian: 1
Nr budynku
26
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-09-11
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
SIEDLCE
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-09-11
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
SEKRETARIAT.ZARZĄD@SZPITAL.SIEDLCE.PL
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 86.10.Z
  Działalność szpitali
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 47.74.Z
  Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2009-09-11
  zmian: 6
 • 52.21.Z
  Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 72.19.Z
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 85.59.B
  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.60.Z
  Działalność wspomagająca edukację
 • 86.10.Z
  Działalność szpitali
 • 86.21.Z
  Praktyka lekarska ogólna
 • 86.22.Z
  Praktyka lekarska specjalistyczna
 • 86.90
  Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies