Profil firmy
Firma z KRS

MASTERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0001079996
NIP:
7120155884
REGON:
430299173
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0001079996
REGON:
430299173
HISTORIA ZMIANx
od: 2024-02-01
zmian: 1
NIP:
7120155884
HISTORIA ZMIANx
od: 2024-02-02
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2024-02-01
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2024-02-01
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2024-02-01
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
2 400 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2024-02-01
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W TYM, ZAWIERANIA UMÓW, PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI, ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI DO 500 000 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) NETTO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Członkowie reprezentacji:
 • Grzegorz Mariusz Cioczek
 • Katarzyna Irena Zdybicka Wójciak
 • Paweł Zbigniew Wójciak
HISTORIA ZMIANx
od: 2024-02-01
zmian: 1
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Grzegorz Mariusz Cioczek
 • Katarzyna Irena Zdybicka Wójciak
 • Paweł Zbigniew Wójciak
HISTORIA ZMIANx
od: 2024-02-01
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
LUBELSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2024-02-01
zmian: 1
Powiat:
LUBLIN
HISTORIA ZMIANx
od: 2024-02-01
zmian: 1
Gmina:
LUBLIN
HISTORIA ZMIANx
od: 2024-02-01
zmian: 1
Miejscowość:
LUBLIN
HISTORIA ZMIANx
od: 2024-02-01
zmian: 1
Kod pocztowy:
20-719
HISTORIA ZMIANx
od: 2024-02-01
zmian: 1
Ulica:
GĘSIA
HISTORIA ZMIANx
od: 2024-02-01
zmian: 1
Nr budynku
3
HISTORIA ZMIANx
od: 2024-02-01
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
LUBLIN
HISTORIA ZMIANx
od: 2024-02-01
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 46.39.Z
  Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 10
  PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2024-02-01
  zmian: 1
 • 11
  PRODUKCJA NAPOJÓW
 • 46
  HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 46.39.Z
  Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 49
  TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
 • 52
  MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
 • 70
  DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
 • 73
  REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
 • 77
  WYNAJEM I DZIERŻAWA
 • 82
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies