Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

MAASSIFF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000008378
NIP:
5272316139
REGON:
016424153
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000008378
REGON:
016424153
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-25
zmian: 1
NIP:
5272316139
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-03-27
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2001-04-25
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2001-04-25
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-25
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
24 365 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-25
zmian: 5
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Członkowie reprezentacji:
 • Jerzy Matusik
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-25
zmian: 6
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Jerzy Matusik
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-25
zmian: 4
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-25
zmian: 1
Powiat:
LEGIONOWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-25
zmian: 2
Gmina:
LEGIONOWO
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-25
zmian: 2
Miejscowość:
LEGIONOWO
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-25
zmian: 2
Kod pocztowy:
05-120
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-25
zmian: 2
Ulica:
3-GO MAJA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-25
zmian: 2
Nr budynku
22A
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-25
zmian: 2
Nr lokalu
---
Poczta:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-25
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 42.99.Z
  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-04-25
  zmian: 2
 • 43.3
  Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.9
  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
 • 46.39.Z
  Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 47.25.Z
  Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.29.Z
  Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 49.39.Z
  Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 49.41.Z
  Transport drogowy towarów
 • 52.10
  Magazynowanie i przechowywanie towarów
 • 56.10
  Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
 • 56.29.Z
  Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-04-25
  zmian: 2
 • 56.30.Z
  Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 68.10.Z
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 70.22
  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 71.12.Z
  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 81.10.Z
  Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • 85.10
  Wychowanie przedszkolne
 • 85.20
  Szkoły podstawowe
 • 85.31
  Gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane
 • 85.32
  Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-04-25
  zmian: 2
 • 85.41
  Szkoły policealne
 • 85.42
  Zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz szkoły wyższe
 • 85.60
  Działalność wspomagająca edukację
 • 93.29
  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 93.29.Z
  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.09.Z
  Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies