Profil firmy
Firma z KRS

LUVENA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS:
0000303985
NIP:
7772337097
REGON:
639532720
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000303985
REGON:
639532720
HISTORIA ZMIANx
od: 2012-10-01
zmian: 1
NIP:
7772337097
HISTORIA ZMIANx
od: 2012-10-01
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2008-04-30
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2008-04-30
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-04-30
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA AKCYJNA
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
483 169,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-04-30
zmian: 3
Liczba akcji wszystkich emisji:
4392453
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-04-30
zmian: 3
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
REPREZENTACJA ŁĄCZNA, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członkowie reprezentacji:
 • Jerzy Juliusz Dzidowski
 • Grzegorz Tomasz Zagozda
 • Wojciech Aleksander Dzidowski
 • Arkadiusz Jur
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-04-30
zmian: 4
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Krystyna Napieralska
 • Jolanta Kończal
 • Karolina Olejniczak Zagozda
 • Stefania Joanna Napieralska Zagozda
 • Alicja Anna Witulska
 • Lucyna Cecylia Juszkis
 • Aleksandra Maria Dzidowska
 • Magdalena Kończal Stasiak
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-04-30
zmian: 39
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
WIELKOPOLSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-04-30
zmian: 1
Powiat:
POZNAŃSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-04-30
zmian: 1
Gmina:
LUBOŃ
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-04-30
zmian: 1
Miejscowość:
LUBOŃ
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-04-30
zmian: 1
Kod pocztowy:
62-030
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-04-30
zmian: 1
Ulica:
ROMANA MAYA
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-04-30
zmian: 1
Nr budynku
1
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-04-30
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
LUBOŃ
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-04-30
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 20.15.Z
  Produkcja nawozów i związków azotowych
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 20
  PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2008-04-30
  zmian: 4
 • 20.15.Z
  Produkcja nawozów i związków azotowych
 • 35
  WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
 • 38
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
 • 46
  HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 52
  MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
 • 64.9
  Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 68
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
 • 69.20
  Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • 82.9
  Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies