Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

LUBUSKI BANK SPÓŁDZIELCZY

KRS:
0000084255
NIP:
5961004160
REGON:
000510907
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000084255
REGON:
000510907
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-02-04
zmian: 1
NIP:
5961004160
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-01-03
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2002-02-04
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2002-02-04
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-02-04
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółdzielnie
Forma prawna:
SPÓŁDZIELNIA
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
-
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SKŁADAJĄ 2 (DWAJ) CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK) ALBO 2 (DWÓCH) PEŁNOMOCNIKÓW USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD. OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU BANKU PRZY ZAWIERANIU UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W TREŚCI ART.49 UST.1 USTAWY PRAWO BANKOWE, SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK USTANOWIONY BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.
Członkowie reprezentacji:
 • Kinga Magdalena Bujnowicz Kowalska
 • Aneta Książek
 • Edyta Maria Drogosz
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-02-04
zmian: 9
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Radosław Albert Czeczko
 • Bogusław Michał Zaborowski
 • Tadeusz Jasionek
 • Bogumiła Zofia Paliwoda
 • Joanna Kasprzak Perka
 • Michał Zbigniew Branicki
 • Ryszard Kazimierz Kasprowicz
 • Przemysław Maciej Schulz
 • Mirosława Ewa Świderska Rosół
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-02-04
zmian: 10
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
LUBUSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-02-04
zmian: 1
Powiat:
MIĘDZYRZECKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-02-04
zmian: 1
Gmina:
MIĘDZYRZECZ
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-02-04
zmian: 1
Miejscowość:
MIĘDZYRZECZ
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-02-04
zmian: 1
Kod pocztowy:
66-300
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-02-04
zmian: 1
Ulica:
KAZIMIERZA WIELKIEGO
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-02-04
zmian: 2
Nr budynku
24
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-02-04
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
MIĘDZYRZECZ
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-02-04
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2002-02-04
  zmian: 4
 • 64.99.Z
  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.19.Z
  Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.30.Z
  Działalność związana z zarządzaniem funduszami
 • 68.10.Z
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies