Profil firmy
Firma z KRS

JRR OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000972483
NIP:
5342651068
REGON:
522073302
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000972483
REGON:
522073302
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-05-23
zmian: 1
NIP:
5342651068
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-05-20
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2022-05-20
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2022-05-20
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-05-20
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
6 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-05-20
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członkowie reprezentacji:
 • Radosław Włodarczyk
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-05-20
zmian: 2
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Piotr Sebastian Jojko
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-05-20
zmian: 3
Dane adresowe
Województwo:
ŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-05-20
zmian: 2
Powiat:
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-05-20
zmian: 2
Gmina:
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-05-20
zmian: 2
Miejscowość:
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-05-20
zmian: 2
Kod pocztowy:
44-335
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-05-20
zmian: 2
Ulica:
RYBNICKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-05-20
zmian: 2
Nr budynku
17A
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-05-20
zmian: 2
Nr lokalu
---
Poczta:
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-05-20
zmian: 2
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 74.20.Z
  Działalność fotograficzna
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 35
  WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2022-05-20
  zmian: 1
 • 38
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
 • 39
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • 42
  ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
 • 55
  ZAKWATEROWANIE
 • 74.20.Z
  Działalność fotograficzna
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies