Profil firmy
Firma z KRS

JMW PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS:
0000520017
NIP:
5681617298
REGON:
147372450
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000520017
REGON:
147372450
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-11-02
zmian: 1
NIP:
5681617298
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-20
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2014-08-19
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2014-08-19
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-08-19
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki jawne, komandytowe, partnerskie, komandytowo-akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
-
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacji:
KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
Członkowie reprezentacji:
-
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • JMW PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • Marcin Robert Pechcin
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-08-19
zmian: 4
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-08-19
zmian: 1
Powiat:
MIŃSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-08-19
zmian: 2
Gmina:
DĘBE WIELKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-08-19
zmian: 2
Miejscowość:
DĘBE WIELKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-08-19
zmian: 2
Kod pocztowy:
05-311
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-08-19
zmian: 2
Ulica:
PRZEMYSŁOWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-08-05
zmian: 1
Nr budynku
56
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-08-19
zmian: 2
Nr lokalu
---
Poczta:
DĘBE WIELKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-08-19
zmian: 2
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 64.99.Z
  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 08
  POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2014-08-19
  zmian: 2
 • 09
  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
 • 23
  PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
 • 32
  POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
 • 38
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
 • 39
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • 42
  ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
 • 43
  ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
 • 46
  HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 64.99.Z
  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies