Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

ITAL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000006073
NIP:
7712515106
REGON:
592140260
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000006073
REGON:
592140260
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-12
zmian: 1
NIP:
7712515106
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-09-21
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2001-04-03
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2001-04-03
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-03
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
70 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-03
zmian: 2
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji:
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Członkowie reprezentacji:
-
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Błażej Zygmunt Bladowski
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-03
zmian: 7
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-03
zmian: 2
Powiat:
SOCHACZEWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-03
zmian: 2
Gmina:
SOCHACZEW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-03
zmian: 2
Miejscowość:
SOCHACZEW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-03
zmian: 2
Kod pocztowy:
96-500
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-03
zmian: 2
Ulica:
SPARTAŃSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-03
zmian: 2
Nr budynku
16
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-03
zmian: 2
Nr lokalu
---
Poczta:
SOCHACZEW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-03
zmian: 2
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 01
  UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-04-03
  zmian: 4
 • 02
  LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA
 • 18
  POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
 • 20
  PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH
 • 22
  PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
 • 23
  PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
 • 38
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
 • 39
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • 41
  ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
 • 42
  ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
 • 43
  ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-04-03
  zmian: 4
 • 46
  HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 47
  HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 52
  MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
 • 55
  ZAKWATEROWANIE
 • 56
  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
 • 62
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
 • 63
  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
 • 68
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
 • 73
  REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
 • 77
  WYNAJEM I DZIERŻAWA
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-04-03
  zmian: 4
 • 79
  DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
 • 82.99.Z
  Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 96
  POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies