Profil firmy
Firma z KRS

INWESTYCYJNA SPÓŁKA ENERGETYCZNA - IRB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000018942
NIP:
5262302070
REGON:
014902602
Status podmiotu:
WYKREŚLONY
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000018942
REGON:
014902602
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-06-08
zmian: 2
NIP:
5262302070
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-03-19
zmian: 2
Data wpisu do rejestru:
2001-06-08
Data wykreślenia z rejestru:
2023-11-22
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-11-22
zmian: 1
Data rozpoczęcia działalności:
2001-06-08
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-06-08
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
8 220 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-06-08
zmian: 5
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE.
Członkowie reprezentacji:
-
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-06-08
zmian: 2
Powiat:
WARSZAWSKI ZACHODNI
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-06-08
zmian: 4
Gmina:
LESZNO
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-06-08
zmian: 4
Miejscowość:
WÓLKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-06-08
zmian: 3
Kod pocztowy:
05-083
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-06-08
zmian: 4
Ulica:
PARKOWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-06-08
zmian: 4
Nr budynku
1A
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-06-08
zmian: 4
Nr lokalu
---
Poczta:
ZABORÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-06-08
zmian: 3
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 64.20.Z
  Działalność holdingów finansowych
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 35.22.Z
  Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-06-08
  zmian: 3
 • 49.50.A
  Transport rurociągami paliw gazowych
 • 64.20.Z
  Działalność holdingów finansowych
 • 70.10.Z
  Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 • 70.22.Z
  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies