Profil firmy
Firma z KRS

INVEST TDJ ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000766863
NIP:
6452538669
REGON:
243396952
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000766863
REGON:
243396952
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-01-17
zmian: 1
NIP:
6452538669
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-01-19
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2019-01-16
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2019-01-16
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-01-16
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
26 610 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-01-16
zmian: 3
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członkowie reprezentacji:
 • Bartłomiej Solik
 • Maciej Wójcik
 • Robert Rogowski
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-01-16
zmian: 3
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • TDJ SPÓŁKA AKCYJNA
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-01-16
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
ŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-01-16
zmian: 1
Powiat:
KATOWICE
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-01-16
zmian: 1
Gmina:
KATOWICE
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-01-16
zmian: 1
Miejscowość:
KATOWICE
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-01-16
zmian: 1
Kod pocztowy:
40-202
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-01-16
zmian: 1
Ulica:
ALEJA WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-01-16
zmian: 1
Nr budynku
1A
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-01-16
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
KATOWICE
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-01-16
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 68.10.Z
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 41.10.Z
  Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2019-01-16
  zmian: 1
 • 43.11.Z
  Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.Z
  Przygotowanie terenu pod budowę
 • 64.20.Z
  Działalność holdingów finansowych
 • 64.92.Z
  Pozostałe formy udzielania kredytów
 • 64.99.Z
  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 68.10.Z
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.31.Z
  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 70.10.Z
  Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies