Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZELINIE

KRS:
0000119972
NIP:
9140003776
REGON:
000595128
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000119972
REGON:
000595128
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-06-25
zmian: 1
NIP:
9140003776
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-05-08
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2002-06-25
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2002-06-25
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-06-25
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółdzielnie
Forma prawna:
SPÓŁDZIELNIA
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
-
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SKŁADAJĄ CO NAJMNIEJ 2 (DWAJ) CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK) ALBO 2 ( DWÓCH) PEŁNOMOCNIKÓW USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD. OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU BANKU PRZY ZAWIERANIU UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 UST. 1 USTAWY PRAWO BANKOWE, SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK USTANOWIONY BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.
Członkowie reprezentacji:
 • Zdzisław Krzysztof Kozicki
 • Piotr Malawski
 • Claudia Angelika Wlazły
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-06-25
zmian: 5
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Ryszard Piestrak
 • Krzysztof Hutnik
 • Zbigniew Bodak
 • Bronisław Białkowski
 • Maciej Pawleta
 • Marian Stopa
 • Mieczysław Józef Gospodarczyk
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-06-25
zmian: 4
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
DOLNOŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-06-25
zmian: 1
Powiat:
STRZELIŃSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-06-25
zmian: 1
Gmina:
STRZELIN
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-06-25
zmian: 1
Miejscowość:
STRZELIN
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-06-25
zmian: 1
Kod pocztowy:
57-100
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-06-25
zmian: 1
Ulica:
KILIŃSKIEGO
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-06-25
zmian: 2
Nr budynku
2
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-06-25
zmian: 2
Nr lokalu
4
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-02-27
zmian: 1
Poczta:
STRZELIN
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-06-25
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2002-06-25
  zmian: 2
 • 66.19.Z
  Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 68.10.Z
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 94.99.Z
  Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies